GIS เส้นทางไปโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียนเพื่อการบริหาร
GIS ทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งก่อสร้าง ทุกโรงเรียน
สารสนเทศนักเรียน สพฐ.

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระดานข่าว

Smart Obec E-Office
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ประภาพร สำเรียงจิตต์
Tel.08 6579 1946
sumrengjit@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

        ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
        โทร.084-6037714
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายประจักร์  ราทะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง
มือถือ 084-389-1389
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
6960 กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา:16:35:15กลุ่มบริหารงานบุคคล
90
6959 การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา:13:07:22กลุ่มอำนวยการ
131
6958 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา:12:51:38กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
144
6956 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ช่อสะอาด"
เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา:10:29:59กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
151
6955 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561
เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา:10:22:36กลุ่มนโยบายและแผน
85
6954 แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน
เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา:10:15:00กลุ่มนโยบายและแผน
147
6953 ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การป้องกันตัว ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา:09:07:52กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
86
6952 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกดว "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2561
เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา:17:52:16กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
139
6951 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยนักเรียนพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference
เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา:17:38:07กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
305
6950 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "บริสเปิดประสบการณ์เรียนรู้ เล่น เลอะนอกห้องเรียน"
เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา:14:34:29กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
132
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 89 ครั้ง
เมื่อ 15 มิถุนายน 2561 เวลา13:54:02

เข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 80 ครั้ง
เมื่อ 11 มิถุนายน 2561 เวลา13:09:55

กิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” นักเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 113 ครั้ง
เมื่อ 09 มิถุนายน 2561 เวลา14:30:36

โครงการข่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 79 ครั้ง
เมื่อ 09 มิถุนายน 2561 เวลา14:26:48

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...


กลุ่ม เครือข่ายฯ 1
(14 มิ.ย. 61) โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 เวลา20:22:12
โดย:รร.บ้านหนองกุงน้อย
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 2
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุมประชานุเคราะห์)
เมื่อ 15 มิถุนายน 2561 เวลา10:05:29
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 3
การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018
เมื่อ 08 มิถุนายน 2561 เวลา11:12:53
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ12 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 4
อบรมการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้น
เมื่อ 16 มิถุนายน 2561 เวลา19:39:07
โดย:โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 5
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา15:18:59
โดย:รร.บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ15 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 6
งานวันงดสูบบุหรี่โลก
เมื่อ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา10:37:02
โดย:ชาญชัย พรมมาหลง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ20 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 7
โรงเรียนสนามบิน จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
เมื่อ 16 เมษายน 2561 เวลา04:09:56
โดย:โรงเรียนสนามบิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 8
โรงเรียนบ้านโคกกว้างจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 15 มิถุนายน 2561 เวลา20:57:00
โดย:โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 9
ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ในโรงเรียน
เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 เวลา19:55:30
โดย:ผู้ดูแลระบบกลุ่มฯ9
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 10
 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
เมื่อ 16 มิถุนายน 2561 เวลา23:06:43
โดย:นายฉลวย แก้วเรือง /โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 11 (ขยายโอกาสตะวันออก)
เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา17:39:28
โดย:ศน.พงษ์ศักดิ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 12 (ขยายโอกาสตะวันตก)
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านม่วง
เมื่อ 07 มิถุนายน 2561 เวลา15:48:10
โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ12 วันs ผ่านมา]
ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.

กลุ่มงานภายใน

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมเคารพธงชาติไทย

เมื่อ 18 มิถุนายน 2561 เวลา01:19:50
โดย:ชโลทร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สถิติการรับสมัครบุคลากรวิทย์-คณิต

เมื่อ 07 มิถุนายน 2561 เวลา08:33:48
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ12 วันs ผ่านมา]
กลุ่มนโยบายและแผน
ออกติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก ประจำปี 2561

เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 เวลา06:20:05
โดย:สุมัทนา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 วันs ผ่านมา]
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
ติดตามเร่งรัดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน

เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา06:04:39
โดย:พัสดุ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ21 วันs ผ่านมา]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการพัฒนา

เมื่อ 19 มิถุนายน 2561 เวลา08:54:26
โดย:Kruaor
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ10 ชม.s ผ่านมา]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯที่ 5

เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา14:04:46
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โครงการอบรมความโปร่งใสของหน่วยงาน

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา00:45:38
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ27 วันs ผ่านมา]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญและสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น

เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา08:50:36
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่มไอซีที
ดูย้อนหลังพุธเช้า ข่าว สพฐ.

เมื่อ 04 เมษายน 2561 เวลา09:43:53
โดย:ojo
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]

ภาพแผนที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1


http://esan67.sillapa.net/

 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2560 DMC 2017

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้