GIS เส้นทางไปโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียนเพื่อการบริหาร
GIS ทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งก่อสร้าง ทุกโรงเรียน
สารสนเทศนักเรียน สพฐ.

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระดานข่าว

Smart Obec E-Office
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.วิเศษ  พลอาจทัน
081-9645175
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสุมัทนา แก้วจินดา
โทร. 08 1546 1472
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

    นายทนงเดช  วันชัย
ผอ.โรงเรียนบ้านทองหลาง 

 

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

2560 |2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
6822 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แบบครูมืออาชีพ”
เมื่อ 21 พ.ค. 2561 เวลา:21:20:31กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30
6821 ขอแจ้งเลื่อนโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2561
เมื่อ 21 พ.ค. 2561 เวลา:14:27:05กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
94
6820 การให้ครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 21 พ.ค. 2561 เวลา:11:32:09กลุ่มบริหารงานบุคคล
218
6818 รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่ 1
เมื่อ 18 พ.ค. 2561 เวลา:16:03:27กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
553
6814 การขออนุญาตเปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 18 พ.ค. 2561 เวลา:15:42:29กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
209
6813 การขออนุญาตเปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 18 พ.ค. 2561 เวลา:15:41:25กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
136
6812 ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561
เมื่อ 18 พ.ค. 2561 เวลา:15:39:27กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
169
6811 การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561
เมื่อ 18 พ.ค. 2561 เวลา:14:18:33กลุ่มอำนวยการ
193
6810 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ(Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร(No copy)
เมื่อ 18 พ.ค. 2561 เวลา:14:10:00กลุ่มอำนวยการ
165
6809 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ Tele Conference
เมื่อ 18 พ.ค. 2561 เวลา:11:19:35กลุ่มนโยบายและแผน
485
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

อบรมระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 17 ครั้ง
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา16:38:57

ประชุมชี้แจงการใช้เงินกองทุน จี เอฟ สร้างปัญญา


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 12 ครั้ง
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา16:26:03

เข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 33 ครั้ง
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา10:44:12

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่ง ปีการศึกษาที่ 1-2561


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 40 ครั้ง
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา16:11:03

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...


กลุ่ม เครือข่ายฯ 1
ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.4-6 และชั้น ม.1-3 ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษ่ 2561
เมื่อ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา19:37:49
โดย:รร.บ้านหินลาดวังตอ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 2
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกรองนักเรียน
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา16:54:43
โดย:โรงเรียนบ้านกุดนางทุย
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 3
คณะฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
เมื่อ 10 เมษายน 2561 เวลา20:20:59
โดย:โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 4
โึครงการทุนมูลนิธิโรตารี
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา11:11:01
โดย:โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ17 ชม.s ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 5
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ
เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา04:13:46
โดย:รร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 6
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา18:35:19
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 7
โรงเรียนสนามบิน จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
เมื่อ 16 เมษายน 2561 เวลา04:09:56
โดย:โรงเรียนสนามบิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 8
การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 23 เมษายน 2561 เวลา17:12:07
โดย:นายมงคล ญาติสังกัด
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ28 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 9
คณะกรรมการติดตามการขออนุญาตเปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดกลุ่ม 9
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา16:58:13
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 10
 พิธีบายศรีสู่ขวัญส่งครูย้ายออกและต้อนรับครูใหม่
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา11:47:04
โดย:นายฉลวย แก้วเรือง /โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 11 (ขยายโอกาสตะวันออก)
เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา17:39:28
โดย:ศน.พงษ์ศักดิ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 12 (ขยายโอกาสตะวันตก)
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านม่วง
เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา22:55:00
โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.

กลุ่มงานภายใน

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมเคารพธงชาติไทย

เมื่อ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา13:56:09
โดย:ชโลทร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 ชม.s ผ่านมา]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
พิธีพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อ 24 เมษายน 2561 เวลา03:38:11
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ28 วันs ผ่านมา]
กลุ่มนโยบายและแผน
รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2561

เมื่อ 04 เมษายน 2561 เวลา03:58:45
โดย:นพภาภรณ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อ 05 มีนาคม 2561 เวลา09:02:43
โดย:paewja
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


เมื่อ 02 เมษายน 2561 เวลา08:30:30
โดย:ojo
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯที่ 5

เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา14:04:46
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
อบรม ITA online

เมื่อ 10 เมษายน 2561 เวลา00:42:08
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญและสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น

เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา08:50:36
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]
กลุ่มไอซีที
ดูย้อนหลังพุธเช้า ข่าว สพฐ.

เมื่อ 04 เมษายน 2561 เวลา09:43:53
โดย:ojo
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]

ภาพแผนที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1


http://esan67.sillapa.net/

 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2560 DMC 2017

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้