GIS เส้นทางไปโรงเรียน

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ศิริกุล นามศิริ
Tel. 084-7882836 
e-mail : papong_49@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสุมัทนา แก้วจินดา
โทร. 08 1546 1472
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นางปาริชาติ วรรณทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

2560 |2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
6494 การขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 4
เมื่อ 22 ก.พ. 2561 เวลา:19:10:40
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 152
6491 การรับข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ 22 ก.พ. 2561 เวลา:19:04:50
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 269
6490 ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง , โรงเรียนบ้านโนนเขวา , โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว)
เมื่อ 22 ก.พ. 2561 เวลา:17:46:03
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 101
6489 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เมื่อ 22 ก.พ. 2561 เวลา:16:35:51
กลุ่มอำนวยการ 212
6488 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
เมื่อ 22 ก.พ. 2561 เวลา:14:24:40
กลุ่มบริหารงานบุคคล 443
6487 เชิญประชุมฯ แจ้งบ้านสะอาด,โคกงามฯ,ชุมชนบ้านฝาง,อนุบาลฯ
เมื่อ 22 ก.พ. 2561 เวลา:11:42:51
กลุ่มบริหารงานบุคคล 173
6486 ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านกอก , โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่)
เมื่อ 21 ก.พ. 2561 เวลา:17:20:47
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 149
6485 ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์
เมื่อ 21 ก.พ. 2561 เวลา:14:38:36
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 172
6484 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
เมื่อ 21 ก.พ. 2561 เวลา:11:01:32
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 303
6483 การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 20 ก.พ. 2561 เวลา:18:43:16
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 656
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...


ภาพแผนที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3| หน้า 4|

ตลาดนัดวิชาการแนะแนวการศึกษาเพื่อเรียนต่อ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 52 ครั้ง
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา16:16:49

มอบนโยบายกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 2


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 76 ครั้ง
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา15:10:41

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเฟี้ยฟานโนนตุ่น


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 64 ครั้ง
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา14:52:41

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหินขาว


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 67 ครั้ง
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา14:49:39

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...


http://esan67.sillapa.net/

กลุ่ม เครือข่ายฯ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น เข้าค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสา
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านนาเพียง โดยท่าน  ผอ.มนัส  ชาติประมง  พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจ...
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา06:08:57
โดย:รร.บ้านนาเพียง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 2
ฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงโป้
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถีฉีดวัคซันนักเรียนชั้นป.1และชั้นป.6  และตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรี...
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา01:09:09
โดย:โรงเรียนบ้านม่วงโป้
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 3
เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา
เต้าหู้เป็นอาหารจากถั่ว เหลืองของกินที่ดูธรรมดาแต่มากด้วยประโยชน์ ให้คุณค่าของโปรตีนสูง คุณภาพดี และย่อยง่าย บางครั้งชาว...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา17:39:28
โดย:ศน.พงษ์ศักดิ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 4
ทัศนศึกษานอกสถานที่
วันที่16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2 ณ จังหวัดบุร...
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา16:47:21
โดย:โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 5
โรงเรียนบ้านโนนเขวา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านโนนเขวา  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย นางปาริชาติ  วรรณทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้...
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา03:09:36
โดย:รร.บ้านโนนเขวา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ7 ชม.s ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 6
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ...
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา18:35:19
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ14 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 7
กิจกรรมวันตรุษจีน
ดร.เวหา เลพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่...
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา19:18:01
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ8 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 8
ประชุมคณะกรรมการสอบอ่าน ป.1
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 (ฝางเหนือ) ประชุมคณะกรรมการ สอบอ่าน ป.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และชีี้แจ้งแนวปฏิบั...
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา19:53:10
โดย:นายมงคล ญาติสังกัด
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 9
ฝึกทักษะ เดินทางสำรวจ
20 ก.พ. 2561 ร.ร.แก่นเท่าพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมฝึกทักษะ และเดินทางสำรวจให้กับลูกเสือสำรองของร.ร.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการดำ...
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา13:26:26
โดย:โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 10
การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัด กลุ่ม 10
การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัด กลุ่ม 10  วันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมประช...
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา03:24:49
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 11 (ขยายโอกาสตะวันออก)
เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา
เต้าหู้เป็นอาหารจากถั่ว เหลืองของกินที่ดูธรรมดาแต่มากด้วยประโยชน์ ให้คุณค่าของโปรตีนสูง คุณภาพดี และย่อยง่าย บางครั้งชาว...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา17:39:28
โดย:ศน.พงษ์ศักดิ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 12 (ขยายโอกาสตะวันตก)
 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ รับฟังนโยบายจาก ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเข...
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา20:45:23
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ14 วันs ผ่านมา]
ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.

กลุ่มงานภายใน

กลุ่มอำนวยการ
โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ ดร.วิเศษ พล...
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา06:24:22
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 วันs ผ่านมา]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

วันที่ 10 กุมภาพันธ์2561 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1มอบหมายให้ นายเสด...
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา03:25:39
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ14 วันs ผ่านมา]
กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ขก1 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักโพธิ์10-11 กพ. 61 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอป...
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา03:20:54
โดย:Nich
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ14 วันs ผ่านมา]
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

 นายเสด็จ  ทะยะราช  รองผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต 1  เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเครือข่ายประชาสัมพันธ์  สพป.ขอนแ...
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา03:21:07
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ14 วันs ผ่านมา]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการตลาดนัดวิชาการแนะแนวการศึกษา

ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานโครงการตลาดนัดวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนขยา...
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา13:39:14
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การประชุม VDO Conference การขับเคลื่อนพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ท่าน ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ทุกท่าน นำทีมโดย ท่าน ดร.สมหวัง บุญสิทธ...
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา06:45:28
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [132] ชม.
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
บรรยากาศตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9:00 น. กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ได้ออกตรวจงานการเงิน การจ...
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา06:57:35
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 วันs ผ่านมา]
กลุ่มไอซีที
TEPE Online ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ

ศูนย์ TEPE Online ระดับภาคจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและ...
เมื่อ 07 มีนาคม 2559 เวลา06:15:46
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 ปีs ผ่านมา]
กลุ่ม งานเอกชน
เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา

เต้าหู้เป็นอาหารจากถั่ว เหลืองของกินที่ดูธรรมดาแต่มากด้วยประโยชน์ ให้คุณค่าของโปรตีนสูง คุณภาพดี และย่อยง่าย บางครั้งชาว...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา17:39:28
โดย:ศน.พงษ์ศักดิ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
07-02-2018-13-59-39_648975574.JPG
 ฺBanana Muffins : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
โดย :โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
เปิดดู: 69 ครั้ง
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา13:59:39

03-02-2018-15-34-03_635358445.JPG
 ศูนย์สอบโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
โดย :โคกงามวิทยาคาร
เปิดดู: 110 ครั้ง
เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา15:34:03

03-01-2018-15-43-54_527927636.JPG
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
โดย :โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
เปิดดู: 226 ครั้ง
เมื่อ 03 มกราคม 2561 เวลา15:43:54

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2560 DMC 2017

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้