GIS เส้นทางไปโรงเรียน

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ภัทรนันฐ์  ไหลงาม
Tel.08 79495945
e-mail : nam_kk1@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสุมัทนา แก้วจินดา
โทร. 08 1546 1472
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายไสล คำพิฑูรย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี
089-5697075
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

2560 |2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 


งานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 23-24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
6313 การจัดทำคำสั่งการทดสอบตามความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 16 ม.ค. 2561 เวลา:15:01:33
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 79
6312 การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 16 ม.ค. 2561 เวลา:14:54:18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 38
6311 ขอเชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อ 16 ม.ค. 2561 เวลา:10:40:47
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24
6310 การอบรมโครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมพลังครอบครัวและโรงเรียนเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมในพื้่นที่ขาดแคลนทรัพยากร(สำหรับครู)
เมื่อ 16 ม.ค. 2561 เวลา:10:07:32
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 72
6309 ผังที่นั่งผู้เข้ารับรางวัลงานวันครู
เมื่อ 15 ม.ค. 2561 เวลา:17:45:03
กลุ่มอำนวยการ 236
6308 ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2560 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
เมื่อ 15 ม.ค. 2561 เวลา:17:40:53
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1058
6307 ที่ ศธ 04025/202 เรื่อง การรับรางวัลดีเด่นเนื่องในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
เมื่อ 15 ม.ค. 2561 เวลา:15:23:05
กลุ่มอำนวยการ 293
6306 ที่ ศธ 04025/201 เรื่อง การจัดงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
เมื่อ 15 ม.ค. 2561 เวลา:14:45:06
กลุ่มอำนวยการ 288
6303 ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ (โรงเรียนบ้านหินขาว)
เมื่อ 15 ม.ค. 2561 เวลา:14:20:29
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 44
6300 ขอความร่วมมือและเชิญชวน ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561
เมื่อ 15 ม.ค. 2561 เวลา:13:20:54
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 64
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ภาพแผนที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม
Countdown O-Net (อีก 26 วัน ยก O-Net สูงกว่าประเทศ )


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 129 ครั้ง
เมื่อ 08 มกราคม 2561 เวลา16:05:33

ประชุมเตรียมการจัดสอบ O-Net


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 79 ครั้ง
เมื่อ 08 มกราคม 2561 เวลา16:02:43

ปฐมนิเทศก์ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 111 ครั้ง
เมื่อ 05 มกราคม 2561 เวลา15:49:50

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 127 ครั้ง
เมื่อ 05 มกราคม 2561 เวลา15:46:57

การแข่งขันกีฬาสามัคคี ประจำปี 2560


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 71 ครั้ง
เมื่อ 05 มกราคม 2561 เวลา15:41:27

ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานการประกวดแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 73 ครั้ง
เมื่อ 05 มกราคม 2561 เวลา15:38:06

พิธีลงนามข้อตกลงในการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 59 ครั้ง
เมื่อ 05 มกราคม 2561 เวลา15:33:43

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาฯ ปี พ.ศ.2561


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 65 ครั้ง
เมื่อ 05 มกราคม 2561 เวลา15:30:04

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 56 ครั้ง
เมื่อ 05 มกราคม 2561 เวลา15:26:18

งานมหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 45 ครั้ง
เมื่อ 05 มกราคม 2561 เวลา15:22:18

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...


http://esan67.sillapa.net/


http://esan67.sillapa.net/sp-kkn1/

ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.
พิกัดร.ร.
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
03-01-2018-15-43-54_527927636.JPG
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
โดย :โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
เปิดดู: 53 ครั้ง
เมื่อ 03 มกราคม 2561 เวลา15:43:54

03-01-2018-15-35-43_1101012732.JPG
 กิจกรรมวันคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โดย :โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
เปิดดู: 48 ครั้ง
เมื่อ 03 มกราคม 2561 เวลา15:35:43

none.jpg
 กีฬาภายในโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ 2560
โดย :โรงเรียนบ้านแดงใหญ่
เปิดดู: 106 ครั้ง
เมื่อ 10 ธันวาคม 2560 เวลา09:34:55

10-12-2017-6-12-27_1142903130.jpg
 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9 "ฝางใต้เกมส์" 8 ธ.ค. 2560
โดย :กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9 "ฝางใต้เกมส์"
เปิดดู: 195 ครั้ง
เมื่อ 10 ธันวาคม 2560 เวลา06:12:27

30-11-2017-9-28-31_1238669263.JPG
 โคกงามวิทยาคาร
โดย :ศูนย์ที่ 8
เปิดดู: 161 ครั้ง
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา09:28:31

29-11-2017-14-19-35_185678214.jpg
 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
โดย :กลุ่ม 8
เปิดดู: 140 ครั้ง
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา14:19:36

19-11-2017-12-46-27_116463559.jpg
 กีฬาสีโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน)
เปิดดู: 198 ครั้ง
เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา12:46:27

04-11-2017-12-49-58_1297505290.jpg
 พร้อมแล้วเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน)
เปิดดู: 241 ครั้ง
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2560 เวลา12:49:58

04-11-2017-12-31-27_1653216716.jpg
 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม #เหรียญทองแดงระดับประเทศ ปี 2560
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน)
เปิดดู: 246 ครั้ง
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2560 เวลา12:31:27

04-11-2017-11-39-11_925443466.jpg
 พร้อมแล้วเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน)
เปิดดู: 215 ครั้ง
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2560 เวลา11:39:11

12-10-2017-14-46-56_567316743.jpg
 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่1/2560
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 242 ครั้ง
เมื่อ 12 ตุลาคม 2560 เวลา14:46:57

05-10-2017-14-28-42_1722976570.JPG
 กีฬาภายในโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
โดย :โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
เปิดดู: 392 ครั้ง
เมื่อ 05 ตุลาคม 2560 เวลา14:28:42

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2560 DMC 2017

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้