.
หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
เรื่อง:ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา16:08:30 เปิดดู: 125 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
เรื่อง:ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว เข้าประชุม
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา16:05:59 เปิดดู: 109 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา15:40:18 เปิดดู: 71 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
เรื่อง:การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา15:05:32 เปิดดู: 72 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
เรื่อง:ขอข้อมูลโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา14:08:47 เปิดดู: 163 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: แนบไฟล์เอกสารเช่น pdf,jpg,zipฯลฯ ลงรับ: 2 โรงเรียน
เรื่อง:แจ้งการเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา11:49:24 เปิดดู: 111 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา09:12:04 เปิดดู: 205 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา09:10:11 เปิดดู: 218 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 5 โรงเรียน
เรื่อง:ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 06 พ.ค. 2564 เวลา09:45:55 เปิดดู: 281 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ และ ตอบกลับเป็นลายลักษ์อักษร (นำส่งหนังสือ) ลงรับ: 2 โรงเรียน
เรื่อง:การติดตามเด็กที่เกิดปี พ.ศ.2557 ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา16:44:13 เปิดดู: 365 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: แนบไฟล์เอกสารเช่น pdf,jpg,zipฯลฯ ลงรับ: 5 โรงเรียน
 
ค้นพบ 10316 รายการ        
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร