หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:สำเนาหนังสือราชการ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 22 พ.ย. 2562 เวลา16:50:08
เปิดดู: 47 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2563
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 พ.ย. 2562 เวลา16:39:43
เปิดดู: 46 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภททีมโรงเรียน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 พ.ย. 2562 เวลา15:46:58
เปิดดู: 38 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:ขยายระยะเวลาโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 พ.ย. 2562 เวลา15:43:36
เปิดดู: 27 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 พ.ย. 2562 เวลา13:52:06
เปิดดู: 68 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลประกวดวงดนตรีลูกทุ่งในงานเทศกาลไหมฯ ปี 2562
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 22 พ.ย. 2562 เวลา13:16:00
เปิดดู: 65 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 รายการค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 22 พ.ย. 2562 เวลา10:22:18
เปิดดู: 217 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 7 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:ขอสนับสนุนบุคลากรร่วมขบวนอันเชิญถ้วยรางวัลขบวนแห่งานเทศกาลไหมฯ ปี 2562
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 22 พ.ย. 2562 เวลา10:01:17
เปิดดู: 113 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตนำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 พ.ย. 2562 เวลา09:32:44
เปิดดู: 115 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 พ.ย. 2562 เวลา09:28:26
เปิดดู: 82 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
 
ค้นพบ 8365 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร