หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 26 ก.พ. 2563 เวลา15:19:15
เปิดดู: 154 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:ข้าราชการที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แดละต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 26 ก.พ. 2563 เวลา11:08:57
เปิดดู: 277 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ และ ตอบกลับเป็นลายลักษ์อักษร (นำส่งหนังสือ) ลงรับ: 9 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:การขอข้อมูลตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับแนวทางการตรวจราชการ(โรงเรียนบ้านไก่นา โรงเรียนบ้านตอกแป้น และโรงเรียนบ้านโนนแต้)
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 26 ก.พ. 2563 เวลา09:33:02
เปิดดู: 85 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP )
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 25 ก.พ. 2563 เวลา16:47:33
เปิดดู: 225 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 12 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 ก.พ. 2563 เวลา16:18:13
เปิดดู: 75 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา(โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 ก.พ. 2563 เวลา15:42:30
เปิดดู: 72 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านบะยาว)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 ก.พ. 2563 เวลา15:41:29
เปิดดู: 62 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านโนนม่วง)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 ก.พ. 2563 เวลา15:37:38
เปิดดู: 73 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านโนนลาน)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 ก.พ. 2563 เวลา15:36:53
เปิดดู: 65 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา(โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 ก.พ. 2563 เวลา15:35:07
เปิดดู: 68 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
 
ค้นพบ 8769 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร