หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ "โพดุล"
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 19 ก.ย. 2562 เวลา13:27:36
เปิดดู: 14 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
ชื่อเรื่อง:สำเนาหนังสือราชการ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 18 ก.ย. 2562 เวลา16:51:31
เปิดดู: 118 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
ชื่อเรื่อง:สำรวจข้อมูลสภาพการใช้งานสนามกีฬา​ สนามฟุตซอล
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 18 ก.ย. 2562 เวลา10:12:19
เปิดดู: 188 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ และ ตอบกลับเป็นลายลักษ์อักษร (นำส่งหนังสือ)
ชื่อเรื่อง:ซักซ้อมมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อในสถานศึกษา
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ก.ย. 2562 เวลา09:32:06
เปิดดู: 182 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
ชื่อเรื่อง:โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ประจำปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ก.ย. 2562 เวลา09:28:59
เปิดดู: 141 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
ชื่อเรื่อง:แจ้งกำหนดการพิธีมอบุทนการศึกษา "โครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น"
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ก.ย. 2562 เวลา09:22:29
เปิดดู: 152 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
ชื่อเรื่อง:โครงการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าชีวิตข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 ก.ย. 2562 เวลา16:13:23
เปิดดู: 304 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
ชื่อเรื่อง:อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 17 ก.ย. 2562 เวลา11:57:03
เปิดดู: 323 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
ชื่อเรื่อง:การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 ก.ย. 2562 เวลา11:43:27
เปิดดู: 274 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
ชื่อเรื่อง:การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ต.ค. 62)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 ก.ย. 2562 เวลา11:23:24
เปิดดู: 266 ครั้ง | ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
 
ค้นพบ 8144 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร