หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรม PLC
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 18 ก.ค. 2562 เวลา08:58:12
เปิดดู: 62 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประเมินให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 18 ก.ค. 2562 เวลา08:50:05
เปิดดู: 74 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญประชุมพิจารณางบประมาณรายการค่าก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักครู
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 12 ก.ค. 2562 เวลา16:19:39
เปิดดู: 292 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 575,716
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 12 ก.ค. 2562 เวลา13:59:48
เปิดดู: 306 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร))
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 12 ก.ค. 2562 เวลา11:06:10
เปิดดู: 81 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 12 ก.ค. 2562 เวลา11:04:58
เปิดดู: 75 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 12 ก.ค. 2562 เวลา11:04:04
เปิดดู: 60 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพร่กท่าแร่)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 12 ก.ค. 2562 เวลา11:03:11
เปิดดู: 88 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 12 ก.ค. 2562 เวลา11:02:21
เปิดดู: 81 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การสำรวจข้อมูลอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียน
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 12 ก.ค. 2562 เวลา09:58:25
เปิดดู: 354 ครั้ง
 
ค้นพบ 7911 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร