.
หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
เรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 605
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 23 ก.ค. 2564 เวลา14:14:31 เปิดดู: 89 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:การมอบสื่อประชาสัมพันธ์ (ตุ๊กตา DLTV) ให้แก่สถานศึกษา
โดย :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เมื่อ 23 ก.ค. 2564 เวลา10:17:46 เปิดดู: 82 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ขอรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 16 ก.ค. 2564 เวลา10:33:02 เปิดดู: 135 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2563 ครั้งที่ 2
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 13 ก.ค. 2564 เวลา09:53:46 เปิดดู: 209 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:สำเนาหนังสือราชการ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 12 ก.ค. 2564 เวลา16:09:59 เปิดดู: 170 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 12 ก.ค. 2564 เวลา15:48:06 เปิดดู: 128 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
เรื่อง:ขอเชิญประชุม
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 12 ก.ค. 2564 เวลา15:06:54 เปิดดู: 287 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 09 ก.ค. 2564 เวลา14:47:38 เปิดดู: 265 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) ครั้งที่ 2
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 09 ก.ค. 2564 เวลา14:34:49 เปิดดู: 274 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
เรื่อง:แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 09 ก.ค. 2564 เวลา11:04:59 เปิดดู: 208 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
 
ค้นพบ 10389 รายการ        
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร