.
หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
เรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 780
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา12:50:15 เปิดดู: 220 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ผลการประเมินและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
โดย :bemler เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา21:18:19 เปิดดู: 139 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:การรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 10 ก.ย. 2564 เวลา14:48:55 เปิดดู: 154 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 10 ก.ย. 2564 เวลา09:29:16 เปิดดู: 309 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา16:50:35 เปิดดู: 312 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดย :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา16:40:58 เปิดดู: 174 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:การติดตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน 2,000 บาท
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา15:22:25 เปิดดู: 310 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
เรื่อง:ประกาศผลการประกวดวาดภาพและภาพถ่ายรณรงค์การไม่สูบบุหรี่และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2564
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 03 ก.ย. 2564 เวลา16:57:29 เปิดดู: 172 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โดย :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เมื่อ 01 ก.ย. 2564 เวลา12:29:59 เปิดดู: 288 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ราชพัสดุของส่วนราชการและองค์กนส่วนท้องถิ่นที่เลิกใช้ประโยชน์แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งคืนให้กรมธนารักษ์
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 30 ส.ค. 2564 เวลา11:36:23 เปิดดู: 231 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
 
ค้นพบ 10421 รายการ        
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร