แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล สารสนเทศฯ
โทร 087-2204449

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายชิตเมธา  ทาสมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง

โทร : 089-4223392

Email : chit333chit@hotmail.com

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่
โหลดหน้าหนังสือราชการอัตโนมัติทุกๆ 20 วินาที ()     ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ
(auto)
เรื่อง
(รายการประกาศ หนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์)
อ่าน
(ดูเพจ)
ลงรับ
(ร.ร.)
11290 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
เมื่อ 23 ก.ย. 2564 เวลา:16:22:09 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
162 0
11289 จัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมและรายงานข้อมูลการจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
เมื่อ 22 ก.ย. 2564 เวลา:14:04:23 กลุ่มนโยบายและแผน ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
102 0
11288 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อ 17 ก.ย. 2564 เวลา:17:27:53 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
175 0
11287 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 818
เมื่อ 17 ก.ย. 2564 เวลา:09:54:02 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
157 0
11286 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 828
เมื่อ 17 ก.ย. 2564 เวลา:09:53:27 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
136 0
11285 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 814
เมื่อ 16 ก.ย. 2564 เวลา:10:10:30 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
194 0
11284 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 810
เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา:15:05:15 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
285 0
11283 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 795
เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา:13:50:46 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
258 0
11282 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 794
เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา:13:46:25 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
254 0
11281 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 686
เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา:12:52:46 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
201 0
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สาม เดือนกันยายน ๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 30 ครั้ง
เมื่อ 22 กันยายน 2564 เวลา11:32:43

ประชุมประจำเดือนบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 64 ครั้ง
เมื่อ 17 กันยายน 2564 เวลา11:38:02

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรุ้แบบบูรณาการโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 46 ครั้ง
เมื่อ 16 กันยายน 2564 เวลา15:30:59

พิธีปิดค่ายวิชาการภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 60 ครั้ง
เมื่อ 15 กันยายน 2564 เวลา16:03:31

สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 62 ครั้ง
เมื่อ 13 กันยายน 2564 เวลา17:21:59

กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 42 ครั้ง
เมื่อ 13 กันยายน 2564 เวลา13:25:16

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการของเรา

ระบบเงินเดือน
ข้าราชการ/บำนาญ/ลูกจ้าง
E-MONEY kkzone1
DMC 63
Data Management Center
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
AMSS++
Area Management Support System
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
B-OBEC
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง Update ปี 2563
E-MIS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
SchoolMIS
โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
@kkzone1.go.th MAIL
Education mail สำหรับโรงเรียน Clound Service From google ED
GIS MAP
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
DLIT
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
นักเรียนติด G
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
Smart OBEC
ส่งหนังสือราชการถึงสำนักงาน เขตพื้นที่และสำนักต่างๆ
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
กสศ. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
ระบบโปรแกรม SET
ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม


ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
24 กันยายน 2564 เวลา12:30:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
24 กันยายน 2564 เวลา12:30:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
22 กันยายน 2564 เวลา13:21:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
22 กันยายน 2564 เวลา13:21:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
21 กันยายน 2564 เวลา16:37:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 319 หน้า 1/64 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
13 กันยายน 2564 เวลา08:24:29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
...
01 กันยายน 2564 เวลา10:42:03
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
...
13 กรกฎาคม 2564 เวลา15:04:48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
...
02 มิถุนายน 2564 เวลา16:24:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
...
12 พฤษภาคม 2564 เวลา10:13:01
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
...
จำนวนรายการทั้งหมด 29 หน้า 1/6 First  Previous    Next  Last

งบทดลอง

เมื่อ 08 กันยายน 2564 เวลา16:11:53 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 10 สิงหาคม 2564 เวลา09:38:16 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 09 กรกฎาคม 2564 เวลา13:25:19 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา08:45:28 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา09:19:56 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 19 เมษายน 2564 เวลา15:28:37 โดย:งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา17:50:36 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
ข่าว ความเคลื่อนไหวจากโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายในสังกัด
กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ

จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๔ การประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑
เมื่อ 22 กันยายน 2564 เวลา16:05:54
โดย:รร.บ้านหนองค้ากลางฮุง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 7 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564
เมื่อ 23 กันยายน 2564 เวลา07:48:13
โดย:โรงเรียนบ้านแดงใหญ่
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม

การมอบเงินเยียวยานักเรียน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการ แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
เมื่อ 11 กันยายน 2564 เวลา11:02:32
โดย:โรงเรียนบ้านเลิง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ15 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี

"กตเวทิตา​ อำลาเกษียณวาร" กลุ่ม​4​ ลำน้ำชี
เมื่อ 26 กันยายน 2564 เวลา11:18:52
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ8 ชม.s ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง

จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
เมื่อ 22 กันยายน 2564 เวลา21:01:40
โดย:รร.ชุมชนบ้านท่าพระ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13 2564
เมื่อ 27 สิงหาคม 2564 เวลา13:39:16
โดย:นายชนายุส โกมลไสย
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน

1ศตวรรษโรงเรียนสนามบินคู่เมืองขอนแก่น 101ปีที่ชาวสนามบินภาคภูมิใจ
เมื่อ 10 สิงหาคม 2564 เวลา10:22:10
โดย:ครูเปิ้ลหล่อมาก
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ

โรงเรียนบ้านบะยาวและคณะครู จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เมื่อ 21 กันยายน 2564 เวลา19:22:53
โดย:โรงเรียนบ้านบะยาว
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้

รับมอบชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 35 ชุด
เมื่อ 20 สิงหาคม 2564 เวลา15:46:26
โดย:โรงเรียนหินกองวิทยา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

ค่ายภาษาอังกฤษร.ร.บ้านป่าหม้อหนองคู
เมื่อ 16 กันยายน 2564 เวลา13:38:06
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ10 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม


บทเรียน Online การเปลี่ยนครูเป็น Coachแบบทดสอบ การเปลี่ยนครูเป็น Coach[มีเกียรติบัตร]

กลุ่มงานภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยงานตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มอำนวยการ


การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบAMSS

เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา10:16:06
โดย:ชโลทร กองพันธ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 เดือนs ผ่านมา]

กลุ่มนโยบายและแผน


การประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพจังหวัดขอนแก่น

เมื่อ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา10:34:42
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


อบรม AMSS++ ให้กับบุคลากรในสำนักงาน

เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา13:52:39
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 เดือนs ผ่านมา]

กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์


จดหมายข่าวคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ครัั้งที่ 2)

เมื่อ 07 กรกฎาคม 2564 เวลา16:05:53
โดย:การเงิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]

กลุ่มบริหารงานบุคคล


การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา นางพนัชกร แวน เดอร์ เมอร์เวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

เมื่อ 25 มิถุนายน 2564 เวลา11:38:26
โดย:ครูต้นอ้อ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา11:33:15
โดย:ครูต้นอ้อ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

http://sv.kkzone1.go.th/webnew/index.php

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


การประชุมชี้แจงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565

เมื่อ 22 กันยายน 2564 เวลา16:39:12
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]

หน่วยงานตรวจสอบภายใน


การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 19 ธันวาคม 2562 เวลา03:58:58
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 ปีs ผ่านมา]

กลุ่มกฎหมายและคดีเมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา13:13:54
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]

ITA-2021

หน่วยงานภายนอก(การศึกษา)
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1