ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

ดร.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

08 9712 9297
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายศุภชัย  ดวงอัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
โทร : 089-6234391
Email : supachai.d1@hotmail.com

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่
โหลดหน้าหนังสือราชการอัตโนมัติทุกๆ 20 วินาที ()     ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ
(auto)
เรื่อง
(รายการประกาศ หนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์)
อ่าน
(ดูเพจ)
ลงรับ
(ร.ร.)
11183 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7
เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา:16:08:30 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
125 1
11182 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว เข้าประชุม
เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา:16:05:59 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
109 0
11181 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา:15:40:18 กลุ่มนโยบายและแผน ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
71 1
11180 การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา:15:05:32 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
71 1
11179 ขอข้อมูลโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา:14:08:47 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: แนบไฟล์เอกสารเช่น pdf,jpg,zipฯลฯ
161 2
11178 แจ้งการเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564)
เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา:11:49:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
109 0
11177 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา:09:12:04 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
205 0
11176 การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา:09:10:11 กลุ่มนโยบายและแผน ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
217 5
11175 ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อ 06 พ.ค. 2564 เวลา:09:45:55 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ และ ตอบกลับเป็นลายลักษ์อักษร (นำส่งหนังสือ)
279 2
11174 การติดตามเด็กที่เกิดปี พ.ศ.2557 ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564
เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา:16:44:13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: แนบไฟล์เอกสารเช่น pdf,jpg,zipฯลฯ
360 5
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๕

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 20 ครั้ง
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา15:31:54

มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติภัย

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 17 ครั้ง
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา17:03:30

อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 20 ครั้ง
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา13:06:44

อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๓

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 47 ครั้ง
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา14:39:58

อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๒

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 33 ครั้ง
เมื่อ 03 พฤษภาคม 2564 เวลา15:40:48

ต้อนรับเจ้าหน้าที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใน สพป.ขอนแก่น เขต ๑

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 31 ครั้ง
เมื่อ 03 พฤษภาคม 2564 เวลา15:37:28

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการของเรา

ระบบเงินเดือน
ข้าราชการ/บำนาญ/ลูกจ้าง
E-MONEY kkzone1
DMC 63
Data Management Center
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
AMSS++
Area Management Support System
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
B-OBEC
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง Update ปี 2563
E-MIS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
SchoolMIS
โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
@kkzone1.go.th MAIL
Education mail สำหรับโรงเรียน Clound Service From google ED
GIS MAP
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
DLIT
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
นักเรียนติด G
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
Smart OBEC
ส่งหนังสือราชการถึงสำนักงาน เขตพื้นที่และสำนักต่างๆ
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
กสศ. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
ระบบโปรแกรม SET
ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม


ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
05 พฤษภาคม 2564 เวลา09:59:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 เมษายน 2564 เวลา10:34:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
22 เมษายน 2564 เวลา13:10:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
10 มีนาคม 2564 เวลา09:42:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
10 มีนาคม 2564 เวลา09:42:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 275 หน้า 1/55 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
20 เมษายน 2564 เวลา17:22:56
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
...
19 เมษายน 2564 เวลา15:30:02
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี...
08 เมษายน 2564 เวลา10:24:42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ - มีนาคม 2564
...
23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา10:59:55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
...
12 มกราคม 2564 เวลา10:35:58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
...
จำนวนรายการทั้งหมด 24 หน้า 1/5 First  Previous    Next  Last

งบทดลอง

รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 08 เมษายน 2564 เวลา10:00:11 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา09:51:43 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา09:51:06 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 08 มกราคม 2564 เวลา11:19:54 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เมื่อ 07 ธันวาคม 2563 เวลา08:58:59 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา08:57:50 โดย:ภรภัทร
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 เวลา16:18:24 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 เวลา14:39:23 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 10 กันยายน 2563 เวลา09:36:44 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 เวลา11:26:25 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
เมื่อ 09 กรกฎาคม 2563 เวลา10:00:16 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 09 มิถุนายน 2563 เวลา15:13:28 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา16:01:25 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 10 เมษายน 2563 เวลา10:27:10 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมื่อ 13 มีนาคม 2563 เวลา03:21:14 โดย:ภรภัทร

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
เมื่อ 19 เมษายน 2564 เวลา15:28:37 โดย:งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา17:50:36 โดย:การเงิน
รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา15:49:49 โดย:การเงิน
รายงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา15:48:42 โดย:การเงิน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2563
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา16:18:06 โดย:การเงิน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา00:44:30 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา04:24:47 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา08:25:08 โดย:การเงิน
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา05:51:26 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา04:14:04 โดย:การเงิน
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา04:12:15 โดย:การเงิน

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
ข่าว ความเคลื่อนไหวจากโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายในสังกัด
กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ

อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++
เมื่อ 01 พฤษภาคม 2564 เวลา22:51:52
โดย:รร.บ้านโคกนางามปลาเซียม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ7 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 35 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563
เมื่อ 10 เมษายน 2564 เวลา21:51:22
โดย:โรงเรียนบ้านแดงใหญ่
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ28 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกแปะ 8-2564
เมื่อ 16 เมษายน 2564 เวลา21:12:59
โดย:โรงเรียนบ้านโคกแปะ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ22 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี

งานปัจฉิมนิเทศ และ งาน Open House
เมื่อ 09 เมษายน 2564 เวลา09:50:17
โดย:โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ30 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม นำโดยว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 17 เมษายน 2564 เวลา13:33:56
โดย:โรงเรียนบ้านเหล่านาดี
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ21 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 2564
เมื่อ 08 มีนาคม 2564 เวลา14:16:20
โดย:นายชนายุส โกมลไสย
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน

สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ครอบครัวสนามบิน
เมื่อ 10 เมษายน 2564 เวลา20:34:40
โดย:ครูเปิ้ลหล่อมาก
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ28 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา15:33:15
โดย:โรงเรียนบ้านบะยาว
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้

โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดปัจฉิมนิเทศ
เมื่อ 11 เมษายน 2564 เวลา22:28:23
โดย:โรงเรียนบ้านหนองคลอง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ27 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

การมอบทุนเสมอภาคสำหรับนักเรียนภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เมื่อ 03 พฤษภาคม 2564 เวลา11:00:09
โดย:นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม


บทเรียน Online การเปลี่ยนครูเป็น Coachแบบทดสอบ การเปลี่ยนครูเป็น Coach[มีเกียรติบัตร]

กลุ่มงานภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยงานตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มอำนวยการ


การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบAMSS

เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา10:16:06
โดย:ชโลทร กองพันธ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ16 วันs ผ่านมา]

กลุ่มนโยบายและแผน


การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติรอบที่ 1

เมื่อ 07 เมษายน 2564 เวลา13:22:22
โดย:Angel
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


อบรม AMSS++ ให้กับบุคลากรในสำนักงาน

เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา13:52:39
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ15 วันs ผ่านมา]

กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์


จดหมายข่าวการขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้างในสังกัด

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา15:08:25
โดย:การเงิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]

กลุ่มบริหารงานบุคคล


การมอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563

เมื่อ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา15:35:00
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ10 เดือนs ผ่านมา]

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

เมื่อ 09 กันยายน 2561 เวลา14:33:44
โดย:K
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

http://sv.kkzone1.go.th/webnew/index.php

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติภัย

เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา16:36:40
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]

หน่วยงานตรวจสอบภายใน


การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 19 ธันวาคม 2562 เวลา03:58:58
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]

กลุ่มกฎหมายและคดี


โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(e-payroll)

เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา07:34:21
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]

ITA-2021

หน่วยงานภายนอก(การศึกษา)
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1