แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
06 2232 6553
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายศักดิ์ชัย    บุญน้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา

โทร: 094-3924116

Email : krtonrakarntung@hmail.com

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่
โหลดหน้าหนังสือราชการอัตโนมัติทุกๆ 20 วินาที ()     ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ
(auto)
เรื่อง
(รายการประกาศ หนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์)
อ่าน
(ดูเพจ)
ลงรับ
(ร.ร.)
11348 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เมื่อ 11 พ.ค. 2565 เวลา:11:11:46 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
312 0
11347 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 ครั้งที่ 406
เมื่อ 09 พ.ค. 2565 เวลา:09:37:36 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
149 0
11346 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
เมื่อ 05 พ.ค. 2565 เวลา:16:00:55 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
125 0
11345 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 ครั้งที่ 390
เมื่อ 05 พ.ค. 2565 เวลา:10:49:41 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
146 0
11344 การเลื่อนเงินเดือนข้าราช ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565
เมื่อ 03 พ.ค. 2565 เวลา:15:17:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
357 0
11343 พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564
เมื่อ 07 เม.ย. 2565 เวลา:10:28:54 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
378 0
11342 การจัดทำสัญญาจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อ 29 มี.ค. 2565 เวลา:13:15:40 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
303 0
11341 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565)
เมื่อ 28 มี.ค. 2565 เวลา:16:24:43 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
846 0
11340 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 24 มี.ค. 2565 เวลา:14:37:51 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
320 0
11339 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑
เมื่อ 24 มี.ค. 2565 เวลา:14:35:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
488 0
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 79 ครั้ง
เมื่อ 30 เมษายน 2565 เวลา16:55:36

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2565 และพิธีรับมอบเกียรติบัตรสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 46 ครั้ง
เมื่อ 28 เมษายน 2565 เวลา14:39:52

โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 118 ครั้ง
เมื่อ 24 เมษายน 2565 เวลา13:21:49

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2564

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 134 ครั้ง
เมื่อ 20 เมษายน 2565 เวลา15:00:28

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำสัปดาห์ที่สอง เดือนเมษายน 2565

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 59 ครั้ง
เมื่อ 20 เมษายน 2565 เวลา14:16:01

เปิดป้ายอาคาร “ไตรสิกาขา 103 ปี” โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 98 ครั้ง
เมื่อ 11 เมษายน 2565 เวลา14:02:45

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการของเรา

ระบบเงินเดือน
ข้าราชการ/บำนาญ/ลูกจ้าง
E-MONEY kkzone1
DMC 63
Data Management Center
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
AMSS++
Area Management Support System
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
B-OBEC
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง Update ปี 2563
E-MIS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
SchoolMIS
โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
@kkzone1.go.th MAIL
Education mail สำหรับโรงเรียน Clound Service From google ED
GIS MAP
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
DLIT
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
นักเรียนติด G
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
Smart OBEC
ส่งหนังสือราชการถึงสำนักงาน เขตพื้นที่และสำนักต่างๆ
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
กสศ. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
ระบบโปรแกรม SET
ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม


ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
23 พฤษภาคม 2565 เวลา12:09:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
11 พฤษภาคม 2565 เวลา16:15:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)...
24 มีนาคม 2565 เวลา10:45:51
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะ เก้าอี้และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก์
...
17 มีนาคม 2565 เวลา10:16:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
10 มีนาคม 2565 เวลา15:33:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 345 หน้า 1/69 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
24 มีนาคม 2565 เวลา10:48:50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
...
21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา11:01:07
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
...
10 มีนาคม 2565 เวลา16:11:40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
...
07 ตุลาคม 2564 เวลา09:32:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
...
13 กันยายน 2564 เวลา08:24:29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
...
จำนวนรายการทั้งหมด 33 หน้า 1/7 First  Previous    Next  Last

งบทดลอง

เมื่อ 07 เมษายน 2565 เวลา12:15:55 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 09 มีนาคม 2565 เวลา13:45:54 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13:20:43 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 11 มกราคม 2565 เวลา17:27:13 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 11 มกราคม 2565 เวลา17:26:37 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...