แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายโอภาส  โคตา

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
08 4272 6358
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ -สกุล นางอรสา นามบิดา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด
เบอร์ติดต่อ 066-1649228
email: hs4pcg15@gmail.com
อื่นๆ

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่
โหลดหน้าหนังสือราชการอัตโนมัติทุกๆ 20 วินาที ()     ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ
(auto)
เรื่อง
(รายการประกาศ หนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์)
อ่าน
(ดูเพจ)
ลงรับ
(ร.ร.)
11399 สำเนาหนังสือราชการ
เมื่อ 25 พ.ย. 2565 เวลา:11:19:38 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
39 0
11398 ประการายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น(ค่ายลูกเสือแก่นนคร) สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น
เมื่อ 23 พ.ย. 2565 เวลา:16:00:07 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
100 0
11397 ประกาศผลการคัดเลื่อกพนักงานราชการ
เมื่อ 20 พ.ย. 2565 เวลา:00:03:57 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
1133 0
11396 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการ
เมื่อ 14 พ.ย. 2565 เวลา:17:01:04 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
2752 0
11395 รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น(ค่ายลูกเสือแก่นนคร) สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น
เมื่อ 14 พ.ย. 2565 เวลา:16:34:33 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
185 0
11394 แก้ไขประกาศ
เมื่อ 10 พ.ย. 2565 เวลา:15:09:42 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
279 0
11393 รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เมื่อ 07 พ.ย. 2565 เวลา:11:49:29 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
276 0
11392 รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เมื่อ 01 พ.ย. 2565 เวลา:13:44:03 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
279 0
11391 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ
เมื่อ 30 ต.ค. 2565 เวลา:13:54:33 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
1564 0
11390 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น(ค่ายลูกเสือแก่นนคร) สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น
เมื่อ 26 ต.ค. 2565 เวลา:10:52:42 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
306 0
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

ประชุมผู้บริหารการศึกษาและประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2565

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 14 ครั้ง
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา15:50:19

สรุปยอดผู้สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 382 ครั้ง
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา17:07:46

สรุปยอดผู้สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป วันที่ 10 พ.ย.65

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 137 ครั้ง
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา16:35:03

สรุปยอดผู้สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป วันที่ 10 พ.ย.65

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 179 ครั้ง
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา16:34:34

สรุปยอดผู้สมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 100 ครั้ง
เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2565 เวลา16:35:59

สรุปยอดผู้สมัครพนักงานราชการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 117 ครั้ง
เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2565 เวลา16:37:30

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการของเรา

ระบบเงินเดือน
ข้าราชการ/บำนาญ/ลูกจ้าง
E-MONEY kkzone1
DMC 63
Data Management Center
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
AMSS++
Area Management Support System
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
B-OBEC
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง Update ปี 2563
E-MIS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
SchoolMIS
โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
@kkzone1.go.th MAIL
Education mail สำหรับโรงเรียน Clound Service From google ED
GIS MAP
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
DLIT
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
นักเรียนติด G
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
Smart OBEC
ส่งหนังสือราชการถึงสำนักงาน เขตพื้นที่และสำนักต่างๆ
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
กสศ. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
ระบบโปรแกรม SET
ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม


ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
18 พฤศจิกายน 2565 เวลา16:02:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น...
17 พฤศจิกายน 2565 เวลา15:26:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
17 พฤศจิกายน 2565 เวลา15:26:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
17 พฤศจิกายน 2565 เวลา15:25:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
07 กันยายน 2565 เวลา15:04:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 362 หน้า 1/73 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
23 พฤศจิกายน 2565 เวลา13:48:19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.65
...
20 ตุลาคม 2565 เวลา11:34:11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
...
20 ตุลาคม 2565 เวลา11:33:17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
...
20 ตุลาคม 2565 เวลา11:35:48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
...
20 ตุลาคม 2565 เวลา11:36:05
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
...
จำนวนรายการทั้งหมด 41 หน้า 1/9 First  Previous    Next  Last

งบทดลอง

เมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เวลา10:22:37 โดย: ภรภัทร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เวลา10:20:44 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
เมื่อ 12 กันยายน 2565 เวลา12:12:23 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 เวลา15:51:39 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา09:59:42 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...