แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาววิจิตร  มูลแวง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 1799 0366
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายกมลเทพ ลำเหลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่

โทร : 091-8652542

Email : Kamontheap29@gmail.com

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่
โหลดหน้าหนังสือราชการอัตโนมัติทุกๆ 20 วินาที ()     ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ
(auto)
เรื่อง
(รายการประกาศ หนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์)
อ่าน
(ดูเพจ)
ลงรับ
(ร.ร.)
11312 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 ครั้งที่ 57
เมื่อ 30 พ.ย. 2564 เวลา:09:42:42 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
76 0
11311 รับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อ 25 พ.ย. 2564 เวลา:16:22:01 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
121 0
11310 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 ครั้งที่ 50
เมื่อ 24 พ.ย. 2564 เวลา:10:38:21 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
169 0
11309 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 ครั้งที่ 49
เมื่อ 24 พ.ย. 2564 เวลา:10:38:02 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
164 0
11308 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 ครั้งที่ 48
เมื่อ 24 พ.ย. 2564 เวลา:10:37:39 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
158 0
11307 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อใช้ประกอบการของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อ 15 พ.ย. 2564 เวลา:17:01:36 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
152 0
11306 รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
เมื่อ 10 พ.ย. 2564 เวลา:13:06:01 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
589 0
11305 การสำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เมื่อ 08 พ.ย. 2564 เวลา:15:50:38 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
454 0
11304 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
เมื่อ 05 พ.ย. 2564 เวลา:15:33:42 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
434 0
11303 สำเนาหนังสือราชการ
เมื่อ 01 พ.ย. 2564 เวลา:16:26:46 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
289 0
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 256๔

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 31 ครั้ง
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา16:52:42

ประชุมคณะทำง่านพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 29 ครั้ง
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา16:33:02

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 64 ครั้ง
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา14:06:00

ประชุมคณะทำง่านพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 61 ครั้ง
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา15:41:46

อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 81 ครั้ง
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา15:36:15

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สอง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 61 ครั้ง
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา10:55:16

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการของเรา

ระบบเงินเดือน
ข้าราชการ/บำนาญ/ลูกจ้าง
E-MONEY kkzone1
DMC 63
Data Management Center
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
AMSS++
Area Management Support System
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
B-OBEC
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง Update ปี 2563
E-MIS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
SchoolMIS
โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
@kkzone1.go.th MAIL
Education mail สำหรับโรงเรียน Clound Service From google ED
GIS MAP
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
DLIT
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
นักเรียนติด G
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
Smart OBEC
ส่งหนังสือราชการถึงสำนักงาน เขตพื้นที่และสำนักต่างๆ
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
กสศ. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
ระบบโปรแกรม SET
ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม


ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
04 พฤศจิกายน 2564 เวลา16:47:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
30 กันยายน 2564 เวลา18:44:12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 กันยายน 2564 เวลา18:32:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 กันยายน 2564 เวลา18:32:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 กันยายน 2564 เวลา11:06:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 326 หน้า 1/66 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
07 ตุลาคม 2564 เวลา09:32:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
...
13 กันยายน 2564 เวลา08:24:29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
...
01 กันยายน 2564 เวลา10:42:03
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
...
13 กรกฎาคม 2564 เวลา15:04:48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
...
02 มิถุนายน 2564 เวลา16:24:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
...
จำนวนรายการทั้งหมด 30 หน้า 1/6 First  Previous    Next  Last

งบทดลอง

เมื่อ 12 ตุลาคม 2564 เวลา14:36:52 โดย: ภรภัทร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
เมื่อ 07 ตุลาคม 2564 เวลา17:38:07 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
เมื่อ 08 กันยายน 2564 เวลา16:11:53 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 10 สิงหาคม 2564 เวลา09:38:16 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 09 กรกฎาคม 2564 เวลา13:25:19 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...