ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
06 2232 6553
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์

โทร : 063-4945324

Email : toy-wi@hotmail.com

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่
โหลดหน้าหนังสือราชการอัตโนมัติทุกๆ 20 วินาที ()     ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ
(auto)
เรื่อง
(รายการประกาศ หนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์)
อ่าน
(ดูเพจ)
ลงรับ
(ร.ร.)
11227 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564
เมื่อ 16 มิ.ย. 2564 เวลา:15:38:09 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
123 1
11226 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อ 16 มิ.ย. 2564 เวลา:15:34:58 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
54 0
11225 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เมื่อ 16 มิ.ย. 2564 เวลา:15:24:30 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
128 0
11224 การสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19)
เมื่อ 15 มิ.ย. 2564 เวลา:11:00:35 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
128 0
11223 เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน”
เมื่อ 14 มิ.ย. 2564 เวลา:13:25:45 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
557 4
11222 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
เมื่อ 14 มิ.ย. 2564 เวลา:09:41:28 กลุ่มนโยบายและแผน ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
240 0
11221 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
เมื่อ 14 มิ.ย. 2564 เวลา:09:31:34 กลุ่มนโยบายและแผน ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
182 0
11220 สำรวจข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล10 มิถุนายน
เมื่อ 14 มิ.ย. 2564 เวลา:09:00:47 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
383 5
11219 สำรวจอัตรากำลังของอัตราจ้างของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อ 11 มิ.ย. 2564 เวลา:16:19:10 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
340 1
11218 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ห้วข้อการบริหารจัดการ YouTube สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
เมื่อ 11 มิ.ย. 2564 เวลา:14:35:06 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
184 2
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

อบรมการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รุ่นที่ ๒

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 11 ครั้ง
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา16:50:16

อบรมการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รุ่นที่ ๑

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 14 ครั้ง
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา16:46:51

พิธีเปิดอาคารเรียน “ประชาร่วมใจ” โรงเรียนบ้านโคกท่า

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 28 ครั้ง
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา16:35:11

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สอง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 21 ครั้ง
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา16:30:07

ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 39 ครั้ง
เมื่อ 09 มิถุนายน 2564 เวลา17:19:24

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่หนึ่ง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 34 ครั้ง
เมื่อ 09 มิถุนายน 2564 เวลา17:08:25

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการของเรา

ระบบเงินเดือน
ข้าราชการ/บำนาญ/ลูกจ้าง
E-MONEY kkzone1
DMC 63
Data Management Center
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
AMSS++
Area Management Support System
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
B-OBEC
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง Update ปี 2563
E-MIS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
SchoolMIS
โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
@kkzone1.go.th MAIL
Education mail สำหรับโรงเรียน Clound Service From google ED
GIS MAP
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
DLIT
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
นักเรียนติด G
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
Smart OBEC
ส่งหนังสือราชการถึงสำนักงาน เขตพื้นที่และสำนักต่างๆ
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
กสศ. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
ระบบโปรแกรม SET
ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม


ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
01 มิถุนายน 2564 เวลา12:44:33
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ (IC4)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ (IC4)...
01 มิถุนายน 2564 เวลา12:43:55
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ (IC3)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ (IC3)...
01 มิถุนายน 2564 เวลา11:56:08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต้นไม้บ้านพักสำนักงานเขต...
05 พฤษภาคม 2564 เวลา09:59:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 เมษายน 2564 เวลา10:34:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 278 หน้า 1/56 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
02 มิถุนายน 2564 เวลา16:24:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
...
12 พฤษภาคม 2564 เวลา10:13:01
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
...
01 มิถุนายน 2564 เวลา14:12:32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
...
01 มิถุนายน 2564 เวลา14:10:48
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี...
08 เมษายน 2564 เวลา10:24:42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ - มีนาคม 2564
...
จำนวนรายการทั้งหมด 26 หน้า 1/6 First  Previous    Next  Last

งบทดลอง

เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา08:45:28 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา09:19:56 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
เมื่อ 08 เมษายน 2564 เวลา10:00:11 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา09:51:43 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา09:51:06 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 19 เมษายน 2564 เวลา15:28:37 โดย:งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา17:50:36 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
ข่าว ความเคลื่อนไหวจากโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายในสังกัด
กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ

วารสารข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 6
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา22:04:47
โดย:รร.บ้านนาเพียง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ11 ชม.s ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกล่าม ฉบับที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 เวลา09:14:07
โดย:โรงเรียนบ้านโคกล่าม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกท่านาเพียงเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เวลา16:18:57
โดย:โรงเรียนบ้านโคกท่า
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี

กิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา10:51:09
โดย:โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ23 ชม.s ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง

มาตรการป้องกัน การระบาด Covid-19 โรงเรียนบ้านหนองแวงวรวิทย์
เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เวลา14:22:02
โดย:รร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 2564
เมื่อ 08 มีนาคม 2564 เวลา14:16:20
โดย:นายชนายุส โกมลไสย
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสนามบิน
เมื่อ 09 มิถุนายน 2564 เวลา13:12:59
โดย:ครูเปิ้ลหล่อมาก
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ8 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เวลา15:59:08
โดย:โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้

โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เมื่อ 12 มิถุนายน 2564 เวลา22:10:36
โดย:โรงเรียนบ้านหนองคลอง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

มอบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เวลา21:56:41
โดย:นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม


บทเรียน Online การเปลี่ยนครูเป็น Coachแบบทดสอบ การเปลี่ยนครูเป็น Coach[มีเกียรติบัตร]

กลุ่มงานภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยงานตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มอำนวยการ


การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบAMSS

เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา10:16:06
โดย:ชโลทร กองพันธ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]

กลุ่มนโยบายและแผน


การประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อ 10 มิถุนายน 2564 เวลา10:45:02
โดย:การเกด
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ7 วันs ผ่านมา]

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


อบรม AMSS++ ให้กับบุคลากรในสำนักงาน

เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา13:52:39
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]

กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์


จดหมายข่าวการขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้างในสังกัด

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา15:08:25
โดย:การเงิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]

กลุ่มบริหารงานบุคคล


การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา00:00:09
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

เมื่อ 09 กันยายน 2561 เวลา14:33:44
โดย:K
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

http://sv.kkzone1.go.th/webnew/index.php

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2564

เมื่อ 10 มิถุนายน 2564 เวลา16:38:50
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ7 วันs ผ่านมา]

หน่วยงานตรวจสอบภายใน


การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 19 ธันวาคม 2562 เวลา03:58:58
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 ปีs ผ่านมา]

กลุ่มกฎหมายและคดี


โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(e-payroll)

เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา07:34:21
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]

ITA-2021

หน่วยงานภายนอก(การศึกษา)
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1