.
หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
เรื่อง:รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2556 รอบ 12 เดือน
โดย :อำนวยการ เมื่อ 21 พ.ย. 2556 เวลา10:54:13 เปิดดู: 1741 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
เรื่อง:สรุปผลการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล,B-obec และ M-obec
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 21 พ.ย. 2556 เวลา10:25:34 เปิดดู: 1814 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:โครงการทำดีเพื่อพ่อ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 พ.ย. 2556 เวลา09:41:53 เปิดดู: 1414 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ติดตามสำเนาสมุดบัญชีที่แสดงยอดเงินทุนการศึกษาและเอกสารของนักเรียนทุน EDF ประจำปีการศึกษา 2556
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 พ.ย. 2556 เวลา16:40:54 เปิดดู: 1234 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ประกวดพานบายศรีงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประจำปี 2556
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 พ.ย. 2556 เวลา16:32:52 เปิดดู: 1176 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน 1 ปี โครงการ"จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 พ.ย. 2556 เวลา15:27:00 เปิดดู: 1117 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:เชิญประชุม
โดย :กลุ่มนิเทศฯ เมื่อ 20 พ.ย. 2556 เวลา12:06:56 เปิดดู: 1511 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 พ.ย. 2556 เวลา11:54:37 เปิดดู: 1352 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ขั้นตอนการยืนยันข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2556
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 20 พ.ย. 2556 เวลา11:46:41 เปิดดู: 1338 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:การเพิ่ม-ลด จำนวนนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ประจำปีการศึกษา 2556
โดย :กลุ่มนิเทศฯ เมื่อ 20 พ.ย. 2556 เวลา11:19:06 เปิดดู: 1276 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
 
ค้นพบ 10421 รายการ        
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร