ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คำค้นเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง:เสนอแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ........ก่อนนำเข้าพิจารณาในรัฐสภา

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 15 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 24 ก.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเฟี้ยฟานโนนตุ่น

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 32 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 23 ก.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:รับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” และประชุม Morning Talk ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 17 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 21 ก.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สาม เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 44 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 19 ก.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 61 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 19 ก.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:ประชุมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๒

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 53 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 19 ก.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 63 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 15 ก.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 33 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 15 ก.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 52 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 14 ก.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ ๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 51 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 13 ก.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ ๙

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 55 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 13 ก.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ ๕

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 52 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 13 ก.ค. 2564
 
ค้นพบ 755 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร