ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิงประจักษ์

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 99 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 13 ก.ย. 2562
ชื่อเรื่อง:ประกวด Best Practice DLTV ระดับเขตตรวจราชการที่ 12

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 77 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 13 ก.ย. 2562
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่สองเดือนกันยายน 2562

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 74 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 13 ก.ย. 2562
ชื่อเรื่อง:อบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 224 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 29 ส.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:ประชุมพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ทั่วประเทศ

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 106 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 29 ส.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:ค่ายทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 101 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 29 ส.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:ผู้ตรวจราชการ Cluster 12 ตรวจติดตามประเมินผล สพป.ขอนแก่น เขต 1

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 152 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 20 ส.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 196 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 12 ส.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:อบรมทำหลักสูตรต้านทุจริตกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ หลักสูตร 4

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 187 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 10 ส.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp Turbo

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 173 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 10 ส.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:อบรมการใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline รุ่นที่ 2

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 176 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 8 ส.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:อบรมการใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline รุ่นที่ 1

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 143 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 8 ส.ค. 2562
 
ค้นพบ 500 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร