ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คำค้นเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง:ศึกษาดูงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 28 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 25 มิ.ย. 2565
ชื่อเรื่อง:อบรมการพัฒนาวัดและประเมินผลทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 23 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 22 มิ.ย. 2565
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติประจำวันจันทร์ที่สาม เดือนมิถุนายน 2565

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 12 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 22 มิ.ย. 2565
ชื่อเรื่อง:รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษา

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 29 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 22 มิ.ย. 2565
ชื่อเรื่อง:กิจกรรมนุ่งขาวสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระใหญ่

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 34 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 21 มิ.ย. 2565
ชื่อเรื่อง:ผู้ตรวจราชการ สพฐ. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 33 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 21 มิ.ย. 2565
ชื่อเรื่อง:ประชุมติดตามการดำเนินงานและให้ข้อมูลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ตรวจราชการ สพฐ.

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 31 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 21 มิ.ย. 2565
ชื่อเรื่อง:จดหมายข่าว สพป.ขอนแก่น เขต 1

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 11 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 21 มิ.ย. 2565
ชื่อเรื่อง:จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2565

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 38 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 14 มิ.ย. 2565
ชื่อเรื่อง:จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2565 (1)

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 24 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 14 มิ.ย. 2565
ชื่อเรื่อง:การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอน รุ่นที่ 1

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 30 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 14 มิ.ย. 2565
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สาม เดือนมิถุนายน 2565

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 24 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 14 มิ.ย. 2565
 
ค้นพบ 866 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร