เมื่อ [26 สิงหาคม 2563 เวลา18:25:21]

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   แนวทางการดำเนินงาน(เงินเรียนฟรี)
   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
   นโยบาย สพฐ. ปี 2562
   มาตรฐานเขต และ KRS
   ประเด็นกลยุทธ์ และตัวชี้วัด สพฐ. ปี 62
   วิเคราะห์ผู้รับผิดชอบตอบคำถาม ITA
   แบบฟอร์มแนวทางการบริหารงบประมาณปี 2562
   แบบฟอร์มแนวทางการบริหารงบประมาณ
   วิเคราะห์การบริหารงบประมาณ
   เอกสารดำเนินการวิทยฐานะแนวใหม่
   เอกสารอัตรากำลัง 2561
   อัตราว่าง/คาดว่าจะว่าง ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
   แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้สาธารณูปโภค
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ปี
slot938 ฟุตบอล thaicasinobin jqk41 thaibet55 anime39 KUBET bca55 999arch peeoen jqk44
 
ดาวน์โหลด คลิกพรบ.การศึกษา 2542และ2553.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกพรบ.การศึกษาภาคบังคับ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกระเบียบกระทรวงศึกษาปี 2546.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกระเบียบการตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาปี2550.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553.pdfที่นี่

ดูข้อมูลได้ที่ :  http://db.kkzone1.go.th/g/service/?mode=download
 
 

คู่มือการกรอก ITA