เมื่อ [26 สิงหาคม 2563 เวลา18:01:10]
 
ดาวน์โหลด คลิกรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ITA.pdfที่นี่

ดูข้อมูลได้ที่ :  
 
 

คู่มือการกรอก ITA