เมื่อ [10 กรกฎาคม 2562 เวลา21:39:17]

รายงานประจำปีการบริหารงานบุคคล2562

 
ดาวน์โหลด คลิกรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdfที่นี่

ดูข้อมูลได้ที่ :  
 
 

คู่มือการกรอก ITA