เมื่อ [26 สิงหาคม 2563 เวลา18:14:51]
 
ดาวน์โหลด คลิกประกาศเลื่อนระดับ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครู.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งย้ายโอน38ค(2).pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกหลักเกณฑ์โอนท้องถิ่น.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกหลักเกณฑ์ย้ายโอน.pdfที่นี่

ดูข้อมูลได้ที่ :  
 
 

คู่มือการกรอก ITA