เมื่อ [29 มิถุนายน 2562 เวลา22:11:26]

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 
1).

ดูขนาดภาพจริง
2).

ดูขนาดภาพจริง
3).

ดูขนาดภาพจริง
ดูข้อมูลได้ที่ :  http://db.kkzone1.go.th/g/money/auctionkk1-1.php?fromkk1&pagego=1&#AUCTION_SECTION
 
 

คู่มือการกรอก ITA