เมื่อ [29 มิถุนายน 2562 เวลา22:11:11]

022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

 
1).

ดูขนาดภาพจริง
2).

ดูขนาดภาพจริง
ดูข้อมูลได้ที่ :  http://db.kkzone1.go.th/g/money/auctionkk1.php?fromkk1&pagego=1&#AUCTION_SECTION
 
 

คู่มือการกรอก ITA