เมื่อ [26 สิงหาคม 2563 เวลา18:28:43]

http://smart.obec.go.th/index.php

http://kkzone1.ksom.net/money/index.php

https://www.kkzone1.go.th/fetch_newskkn1.php

 
1).

ดูขนาดภาพจริง
2).

ดูขนาดภาพจริง
3).

ดูขนาดภาพจริง
ดูข้อมูลได้ที่ :  https://www.kkzone1.go.th
 
 

คู่มือการกรอก ITA