เมื่อ [25 มิถุนายน 2562 เวลา18:23:40]
 
ดาวน์โหลด คลิก1. คู่มือกลุ่มอำนวยการ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก3. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก4. คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก10. คู่มือกลุ่มกฏหมายและคดี.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกคู่มือ one stop service.pdfที่นี่

ดูข้อมูลได้ที่ :  https://www.kkzone1.go.th/2019.php
 
 

คู่มือการกรอก ITA