เมื่อ [14 มิถุนายน 2562 เวลา18:57:56]

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 
1).

ดูขนาดภาพจริง
2).

ดูขนาดภาพจริง
ดาวน์โหลด คลิกปก.pdfที่นี่

ดูข้อมูลได้ที่ :  http://clound.kkzone1.go.th/download/
 
 

คู่มือการกรอก ITA