เมื่อ [25 มีนาคม 2564 เวลา22:01:45]

ข้อมูลพื้นฐาน ->  01 โครงสร้างขององค์กร
ปีการศึกษา 2562และ ปีการศึกษา 2563

 
ดาวน์โหลด คลิกโครงสร้างการบริหารล่าสุด.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกโครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1.pdfที่นี่

ดูข้อมูลได้ที่ :  http://kkzone1.go.th/download/kk1_structure_2562.pdf
 
 

คู่มือการกรอก ITA