สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : รับมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจน
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 04 มกราคม 2562 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  รับมอบทุนจาก นายนิเทศ  แสงศรีเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร  (ประธานชมรมนักปั่นจักรยานดอกรังทัวริ่ง) และคณะชมรมฯ จำนวนเงิน 221,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ตามโครงการปั่นจักรยานทางไกล “ปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 2” เพื่อหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน จำนวน 171 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และเงินสนับสนุนกองทุน “ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติภัย” จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมในพิธี  ณ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

800x533

800x533

800x533

800x599

800x533

800x533

800x599

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x599

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/776/รับมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจน.htm
เปิดชมแล้ว : 235 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร