สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมมอบนโยบายกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 26 ธันวาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26  ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา, รองประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี และนโยบาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ให้ปฏิบัติให้ทันระยะเวลา ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์  สพป.ขอนแก่น เขต 1

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/771/ประชุมมอบนโยบายกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561.htm
เปิดชมแล้ว : 159 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร