สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2565 และพิธีรับมอบเกียรติบัตรสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 28 เมษายน 2565 โดยประชาสัมพันธ์

28  เมษายน 2565 ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเย็น  โหว่สงคราม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2565 และรับเกียรติบัตรในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ให้มีการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากห้องเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1231/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2565 และพิธีรับมอบเกียรติบัตรสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย.htm
เปิดชมแล้ว : 67 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร