สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 24 เมษายน 2565 โดยงานประชาสัมพันธ์

24  เมษายน 2565 ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ และต่อยอดดำเนินการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 มีนักเรียนสมัครสอบจำนวน 456 คน (356 ห้องสอบ) แบ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา จำนวน 209 คน, วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 79 คน ,วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จำนวน 169 คน  และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้กำหนดมาตรการเว้นระยะห่างจำนวนนักเรียน 13 คนต่อห้อง   ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ดาวโหลดภาพกิจกรรมได้ที่    https://www.facebook.com/kkzone1

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1230/โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา.htm
เปิดชมแล้ว : 149 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร