สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2564
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 20 เมษายน 2565 โดยประชาสัมพันธ์

19 เมษายน 2565 ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ป.ม) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี ดร.ประภาภรณ์  ภูขาว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ในนามคณะกรรมการฯ กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการที่ได้สร้างคุณงามความดีที่มีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 สมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 – 5 , สพม.ขอนแก่น และสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ จังหวัดขอนแก่น รวม 190 คน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ดาวโหลดภาพกิจกรรมได้ที่    https://www.facebook.com/kkzone1

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1229/พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2564.htm
เปิดชมแล้ว : 177 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร