สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเฟี้ยฟานโนนตุ่น
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 23 กรกฎาคม 2564 โดยนางสุจิตร์ ไชยโก

23 กรกฎาคม 2564 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.อุดม จันทร์โสดา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ นางณัฐรินีย์ นามสีฐาน ผู้ช่วยเลขานุการ และนางสาวสมฤดี บุญเฉลียว ผู้ช่วยเลขานุการ โดย นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น เป็นผู้รับการประเมิน ได้นำเสนอการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษา และองค์ประกอบตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1000x750

2048x1371

2048x1371

2048x1371

2048x1371

2048x1371

2048x1371

2048x1371

2048x1371

2048x1371

2048x1371

2048x1371

1000x750

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1137/ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเฟี้ยฟานโนนตุ่น.htm
เปิดชมแล้ว : 150 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร