สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2564 โดยนางสุจิตร์ ไชยโก

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมี นางอุดมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ นำไปเผยแพร่ขยายผลต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๘ โรงเรียน จำนวน ๒๐ คน ณ หอประชุม ๗๒ ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑

 

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1134/ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice).htm
เปิดชมแล้ว : 320 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร