สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ ๕
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 13 กรกฎาคม 2564 โดยนางสุจิตร์ ไชยโก

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.กมลวรรณ  ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เพื่อจัดทำ Model พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ ๕  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1796x1202

2048x1370

2048x1370

2048x1370

2048x1370

2048x1370

2048x1370

2048x1370

2048x1370

2048x1370

2048x1370

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1127/สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ ๕ .htm
เปิดชมแล้ว : 96 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร