สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 28 พฤษภาคม 2564 โดยนางสุจิตร์ ไชยโก

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อรับทราบผลการประเมินความรู้ความสามารถในทุกด้านของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนายบุญเย็น โหว่สงคราม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมและรายงานผลการประเมินฯ  ณ ห้องประชุม ดร.มังกร – ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์  สพป.ขอนแก่น เขต ๑

720x960

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1092/ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา.htm
เปิดชมแล้ว : 104 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร