กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 ก.ย. 2564 เวลา16:22:09
เปิดดู: 163 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:จัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมและรายงานข้อมูลการจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 22 ก.ย. 2564 เวลา14:04:23
เปิดดู: 102 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 17 ก.ย. 2564 เวลา17:27:53
เปิดดู: 175 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 818
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 17 ก.ย. 2564 เวลา09:54:02
เปิดดู: 157 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 828
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 17 ก.ย. 2564 เวลา09:53:27
เปิดดู: 136 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 814
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 16 ก.ย. 2564 เวลา10:10:30
เปิดดู: 194 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 810
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา15:05:15
เปิดดู: 285 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 795
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา13:50:46
เปิดดู: 258 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 794
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา13:46:25
เปิดดู: 254 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 686
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา12:52:46
เปิดดู: 202 ครั้ง
 
ค้นพบ 10421 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร