สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยห้องน้ำห้องส้วมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี 2562
เมื่อวันที่: 11 มกราคม 2562
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายละเอียด
   เรียน  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดทุกกลุ่ม

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
1).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
2).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
3).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
4).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
5).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
6).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/book/7815/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยห้องน้ำห้องส้วมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี 2562.htm
เปิดชมแล้ว : 596 ครั้ง

 
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร