GIS เส้นทางไปโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียนเพื่อการบริหาร
GIS ทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งก่อสร้าง ทุกโรงเรียน
สารสนเทศนักเรียน สพฐ.

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระดานข่าว

Smart Obec E-Office
 
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.วิเศษ  พลอาจทัน
081-9645175
รับผิดชอบ
  1. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  2. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กำกับ ดูแล
  1.กลุ่มเครือข่ายที่ 5(แก่่งน้ำต้อน)
  2.กลุ่มเครือข่ายที่ 10(พระยืน)
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสุมัทนา แก้วจินดา
โทร. 08 1546 1472
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

       นายรัฐภูมิ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
       0894223207
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง อ่าน
8173 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เมื่อ 28 มี.ค. 2562 เวลา:10:37:59กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
2114
8521 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา:14:48:00กลุ่มบริหารงานบุคคล
85
8520 การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา:13:04:25กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
168
8519 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านม่วง)
เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา:11:54:26กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
42
8518 กิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ฯ
เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา:10:55:56กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
109
8517 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2019"
เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา:10:47:28กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
97
8516 ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒
เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา:15:21:18กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
374
8515 การจัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนสื่อดิจิทัล
เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา:14:35:00กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
269
8514 ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา:11:59:12กลุ่มบริหารงานบุคคล
327
8513 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกล VDO Conference
เมื่อ 21 มิ.ย. 2562 เวลา:18:33:42กลุ่มไอซีที
363
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

ประชุมทางไกล Video Conaference สพป.ขอนแก่น เขต 1

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 19 ครั้ง
เมื่อ 25 มิถุนายน 2562 เวลา17:18:23

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สี่เดือนมิถุนายน 2562

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 10 ครั้ง
เมื่อ 25 มิถุนายน 2562 เวลา16:55:48

เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 62 ครั้ง
เมื่อ 17 มิถุนายน 2562 เวลา16:39:02

พิธีเปิดห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนสนามบิน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 164 ครั้ง
เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 เวลา16:19:56

พิธีเปิดห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 184 ครั้ง
เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 เวลา15:56:48

เข้าแถวเคารพธงชาติ และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 96 ครั้ง
เมื่อ 10 มิถุนายน 2562 เวลา17:01:40

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
07 มิถุนายน 2562 เวลา09:01:13
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ...
07 มิถุนายน 2562 เวลา09:00:42
แผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562...
07 มิถุนายน 2562 เวลา06:48:00
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่พักผู้เข้าอบรมและอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือแก่นนคร
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่พักผู้เข้าอบรมและอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือแก่นนคร...
07 มิถุนายน 2562 เวลา06:47:21
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ2562 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ2562  รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู จำนวน ๙๕ ตู้ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...
07 มิถุนายน 2562 เวลา06:45:46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถ นข2707 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถ นข2707 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
จำนวนรายการทั้งหมด 83 หน้า 1/17 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
18 มิถุนายน 2562 เวลา22:14:18
สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 25612...
18 มิถุนายน 2562 เวลา22:14:29
สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2561...
18 มิถุนายน 2562 เวลา22:14:38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561...
18 มิถุนายน 2562 เวลา22:14:54
สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562...
18 มิถุนายน 2562 เวลา22:15:06
สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561...
จำนวนรายการทั้งหมด 5 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร สพป.ขก.1 มุงสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

|

ปฏิญญาเขต สุจริต (4ภาษา)Zero TOLERANCE (4 Language)

กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ
(12-14กพ62) การนิเทศ ติดตาม และเสนอแนะ การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา09:23:25
โดย:รร.บ้านหินลาดวังตอ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี
วันของเด็กๆ
เมื่อ 18 มกราคม 2562 เวลา21:13:42
โดย:
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม
กิจกรรมงาน open house ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 12 มีนาคม 2562 เวลา15:04:02
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี
6 มิ.ย.62:พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ 08 มิถุนายน 2562 เวลา14:23:34
โดย:โรงเรียนบ้านดอนบม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ18 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 5 ตำบลท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง
กิจกรรมวันปัจฉิมโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน วันอังคารที่ 26 มีค 62
เมื่อ 28 มีนาคม 2562 เวลา09:58:34
โดย:รร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประจำปี 2562
เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 เวลา20:32:18
โดย:นายชาญชัย พรมมาหลง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน
ก้าวคนละก้าว
เมื่อ 17 มิถุนายน 2562 เวลา11:40:05
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ
การแข่งขันกีฬาสพฐ.สพป.ขอนแก่นเขต1ระดับโซน​
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา20:13:54
โดย:นายเฉลิมวุฒิ​ แก้วสม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ7 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านหนองคลอง
เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 เวลา21:17:14
โดย:โรงเรียนบ้านหนองคลอง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน
 กลุ่ม10พระยืน​ประชุมสามัญประจำปี​ ปีการศึกษา2562
เมื่อ 16 มิถุนายน 2562 เวลา14:49:44
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ10 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 11 (ขยายโอกาสตะวันออก)
เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา
เมื่อ 15 ตุลาคม 2561 เวลา22:49:15
โดย:ผอ.ภานุวัฒน์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ8 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 12 (ขยายโอกาสตะวันตก)
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านม่วง
เมื่อ 07 มิถุนายน 2561 เวลา15:48:10
โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]

ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.

กลุ่มงานภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มอำนวยการ
การจัดงานมอนเทสซอริ 2018

เมื่อ 29 สิงหาคม 2561 เวลา08:29:07
โดย:ชโลทร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ10 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ช่องทางร้องเรียน / ร้องทุกข์

เมื่อ 30 ธันวาคม 2558 เวลา04:10:52
โดย:
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 ปีs ผ่านมา]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

เมื่อ 09 กันยายน 2561 เวลา14:33:44
โดย:K
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ10 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การนิเทศ ติดตามตามประเด็นการนิเทศร่วมประจำเดือนมิถุนายน 2562

เมื่อ 06 มิถุนายน 2562 เวลา08:47:18
โดย:นิเทศโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง โดย ศน.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ19 วันs ผ่านมา]
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โครงการอบรมความโปร่งใสของหน่วยงาน

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา00:45:38
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการค่ายทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข ด้วยหลักคุณธรรม ปีการศึกษา 2561

เมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา06:56:10
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ

เมื่อ 18 ธันวาคม 2561 เวลา08:49:17
โดย:ณิชชารีย์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม(Conference)

เมื่อ 06 ธันวาคม 2561 เวลา09:39:21
โดย:พัสดุ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ7 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มไอซีที
กลุ่มdlictลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณปลายทางDLTV

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา08:17:33
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 เดือนs ผ่านมา]
 
กลุ่มงานกฎหมายและคดี
โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(e-payroll)

เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา07:34:21
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]
 
แนวทางการปฏิบัติงาน

ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

http://esan67.sillapa.net/


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1
Automatically enable HTTPS on your website with EFF's Certbot, deploying Let's Encrypt certificates.
https://certbot.eff.org/lets-encrypt/centos6-apache.html