GIS เส้นทางไปโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียนเพื่อการบริหาร
GIS ทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งก่อสร้าง ทุกโรงเรียน
สารสนเทศนักเรียน สพฐ.

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระดานข่าว

Smart Obec E-Office
 
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ภัทรนันฐ์  ไหลงาม
Tel.091-5356498
e-mail : nam_kk1@hotmail.com
รับผิดชอบ
  1. กลุ่มอำนวยการ

กำกับ ดูแล 
  1.กลุ่มเครือข่ายที่ 1(บ้านค้อ  โนนท่อน  สำราญ)

แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสุมัทนา แก้วจินดา
โทร. 08 1546 1472
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายไตรรงค์  ภูมีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Opera
Safari
Google Chrome
FireFox
Microsoft Edge
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง อ่าน
8559 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ​ ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เมื่อ 04 ก.ค. 2562 เวลา:17:17:19 กลุ่มบริหารงานบุคคล ปักหมุด
742
8173 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เมื่อ 28 มี.ค. 2562 เวลา:10:37:59 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ปักหมุด
2475
8607 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรม PLC
เมื่อ 18 ก.ค. 2562 เวลา:08:58:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล
42
8606 การประเมินให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 18 ก.ค. 2562 เวลา:08:50:05 กลุ่มบริหารงานบุคคล
51
8604 ขอเชิญประชุมพิจารณางบประมาณรายการค่าก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักครู
เมื่อ 12 ก.ค. 2562 เวลา:16:19:39 กลุ่มนโยบายและแผน
286
8603 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 575,716
เมื่อ 12 ก.ค. 2562 เวลา:13:59:48 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
299
8602 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร))
เมื่อ 12 ก.ค. 2562 เวลา:11:06:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
79
8601 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม)
เมื่อ 12 ก.ค. 2562 เวลา:11:04:58 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
73
8600 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร)
เมื่อ 12 ก.ค. 2562 เวลา:11:04:04 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
59
8599 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพร่กท่าแร่)
เมื่อ 12 ก.ค. 2562 เวลา:11:03:11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
87
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทอดเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 58 ครั้ง
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา17:05:20

ประชุมคณะกรรมการเขตตรวจราชการ 12 ร้อยแก่นสารสินธุ์

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 43 ครั้ง
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา17:00:21

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่สอง เดือนกรกฎาคม 62

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 50 ครั้ง
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา15:26:24

ศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 103 ครั้ง
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา14:24:46

ร่วมส่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ไปรับตำแหน่งใหม่

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 115 ครั้ง
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา14:19:46

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 64 ครั้ง
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา14:15:27

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
08 กรกฎาคม 2562 เวลา00:34:34
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด...
28 มิถุนายน 2562 เวลา04:17:18
รายงานการออกตรวจกำกับติดตามงบลงทุน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
รายงานการออกตรวจกำกับติดตามงบลงทุน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1...
28 มิถุนายน 2562 เวลา04:15:41
รายงานการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
รายงานการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน...
07 มิถุนายน 2562 เวลา09:01:13
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ...
07 มิถุนายน 2562 เวลา09:00:42
แผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562...
จำนวนรายการทั้งหมด 86 หน้า 1/18 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
28 มิถุนายน 2562 เวลา07:47:56
สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562...
03 กรกฎาคม 2562 เวลา04:25:46
สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561...
18 มิถุนายน 2562 เวลา22:14:38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561...
18 มิถุนายน 2562 เวลา22:14:54
สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562...
18 มิถุนายน 2562 เวลา22:15:06
สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561...
จำนวนรายการทั้งหมด 5 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร สพป.ขก.1 มุงสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

|

ปฏิญญาเขต สุจริต (4ภาษา)Zero TOLERANCE (4 Language)

กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ
(12-14กพ62) การนิเทศ ติดตาม และเสนอแนะ การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา09:23:25
โดย:รร.บ้านหินลาดวังตอ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี
วันของเด็กๆ
เมื่อ 27 มิถุนายน 2562 เวลา11:23:03
โดย:
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ21 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม
กิจกรรมงาน open house ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 12 มีนาคม 2562 เวลา15:04:02
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม ICT
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา10:30:35
โดย:โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ8 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 5 ตำบลท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง
กิจกรรมวันปัจฉิมโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน วันอังคารที่ 26 มีค 62
เมื่อ 28 มีนาคม 2562 เวลา09:58:34
โดย:รร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 2562
เมื่อ 26 มิถุนายน 2562 เวลา12:47:29
โดย:นายชาญชัย พรมมาหลง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ22 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน
สุนทรภู่เชิดชูค่าภาษาไทย มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด ร.ร.สนามบิน
เมื่อ 26 มิถุนายน 2562 เวลา16:12:39
โดย:นางเบญจพร สีสุกกอง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ22 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ
การแข่งขันกีฬาสพฐ.สพป.ขอนแก่นเขต1ระดับโซน​
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา20:13:54
โดย:นายเฉลิมวุฒิ​ แก้วสม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ8 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้
โครงการ"ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน"
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา17:25:49
โดย:โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน
 กลุ่ม10พระยืน​ประชุมสามัญประจำปี​ ปีการศึกษา2562
เมื่อ 16 มิถุนายน 2562 เวลา14:49:44
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 11 (ขยายโอกาสตะวันออก)
เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา
เมื่อ 15 ตุลาคม 2561 เวลา22:49:15
โดย:ผอ.ภานุวัฒน์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 12 (ขยายโอกาสตะวันตก)
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านม่วง
เมื่อ 07 มิถุนายน 2561 เวลา15:48:10
โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]

ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.

กลุ่มงานภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มอำนวยการ
การจัดงานมอนเทสซอริ 2018

เมื่อ 29 สิงหาคม 2561 เวลา08:29:07
โดย:ชโลทร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ11 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ช่องทางร้องเรียน / ร้องทุกข์

เมื่อ 30 ธันวาคม 2558 เวลา04:10:52
โดย:
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 ปีs ผ่านมา]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

เมื่อ 09 กันยายน 2561 เวลา14:33:44
โดย:K
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ10 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การนิเทศ ติดตามตามประเด็นการนิเทศร่วมประจำเดือนมิถุนายน 2562

เมื่อ 06 มิถุนายน 2562 เวลา08:47:18
โดย:นิเทศโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง โดย ศน.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ปฎิทินตรวจสอบภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562

เมื่อ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา06:58:53
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ14 วันs ผ่านมา]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการค่ายทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข ด้วยหลักคุณธรรม ปีการศึกษา 2561

เมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา06:56:10
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ

เมื่อ 18 ธันวาคม 2561 เวลา08:49:17
โดย:ณิชชารีย์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ7 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม(Conference)

เมื่อ 30 มิถุนายน 2562 เวลา05:07:30
โดย:พัสดุ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ18 วันs ผ่านมา]
กลุ่มไอซีที
กลุ่มdlictลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณปลายทางDLTV

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา08:17:33
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 เดือนs ผ่านมา]
 
กลุ่มงานกฎหมายและคดี
โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(e-payroll)

เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา07:34:21
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]
 
แนวทางการปฏิบัติงาน

ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

http://esan67.sillapa.net/


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1
Automatically enable HTTPS on your website with EFF's Certbot, deploying Let's Encrypt certificates.
https://certbot.eff.org/lets-encrypt/centos6-apache.html