ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายโอภาส  โคตา
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

             นาย ฤาชัย สุทธิวงศ์
ผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login
 กลุ่มงานใดที่ท่านได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ โดยที่ท่านประทับใจมากที่สุด
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่
โหลดหน้าหนังสือราชการอัตโนมัติทุกๆ 20 วินาที ()     ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ
(auto)
เรื่อง
(รายการประกาศ หนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์)
อ่าน
(ดูเพจ)
ลงรับ
(ร.ร.)
10523 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม2563-มีนาคม2564)
เมื่อ 25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
80 0
10522 ด่วนที่สุด การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (Video Conference)
เมื่อ 24 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
707 5
10521 การพิจารณาคัีดเลือกรางวัล "เพชรพลศึกษา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เมื่อ 24 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
94 3
10520 คำสั่งวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
เมื่อ 24 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
110 0
10519 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลักจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อ 24 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
117 1
10518 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นของนักเรียนยากจนพิเศษและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรการเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข
เมื่อ 24 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
100 1
10517 การแก้ไขชื่อแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โครงการจ้างครูต่างชาติโครงการ english for all (รร.บ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์))
เมื่อ 24 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
65 0
10516 ผลการศึกษา "โครงการสถานการณ์การเข้าสู่วัยสาวของเด็กไทย"
เมื่อ 24 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
82 3
10515 การจัดการแข่งขัน “ชักกะเย่อ สพฐ. จอมพลัง 63”
เมื่อ 24 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
83 2
10514 สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการลูกเสือ
เมื่อ 24 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
210 7
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

มหกรรมทางวิชาการนักเรียน ปี 2563

รายชื่อกรรมการ-หัวข้อ และการส่งผลงาน  เกณฑ์การแข่งขัน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ผ่านมา  ส่งคลิปวิดีโอ ดนตรี  
ผลการตัดสิน

ประชุมการคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4 ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42ประจำปี 2564

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 120 ครั้ง
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา16:00:50

จดหมายข่าวฉบับที่ 89 ปี 2563

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 69 ครั้ง
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา13:20:37

มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิต

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 62 ครั้ง
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา11:48:00

การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ไทยพีบีเอส สปอร์ตคิดส์ ครั้งที่ 3

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 131 ครั้ง
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา15:27:28

เข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือนวันจันทร์ที่สอง เดือนพฤศจิกายน 2563

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 62 ครั้ง
เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา11:59:22

สพป.ขอนแก่น เขต 1 รับผู้บริหารการศึกษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 219 ครั้ง
เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา15:31:29

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 ค่ายลูกเสือแก่นนคร  

การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563


การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๓...
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา14:15:48
โดย:ผู้ดูแลระบบ

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2563


...
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา22:43:00
โดย:ผู้ดูแลระบบ

S.A.T.C. รุ่นที่ 1/2563


15 พฤศจิกายน 2563, ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) รุ่นที่ 1/2563 โดยมีนายป...
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา14:38:32
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
ข่าว ความเคลื่อนไหวจากโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายในสังกัด
กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ รอบ 4 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
เมื่อ 19 ธันวาคม 2562 เวลา20:44:35
โดย:รร.บ้านหินลาดวังตอ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ11 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี

มุทิตาจิต
เมื่อ 01 ตุลาคม 2562 เวลา18:54:48
โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เมื่อ 22 สิงหาคม 2562 เวลา15:20:45
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี

ร.ร.ในกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 เข้าค่ายคณิตศาสตร์ชั้นป.6 ที่ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย
เมื่อ 15 กันยายน 2563 เวลา15:22:53
โดย:โรงเรียนบ้านดอนบม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง

โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ไปทัศนศึกษา ณ ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ. 2563
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา17:18:10
โดย:รร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

ประชุมชมรมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา13:10:47
โดย:นายชาญชัย พรมมาหลง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน

ร.ร.สนามบินจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในหลวงร.9
เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 เวลา19:36:12
โดย:น.ส.เบญจพร สีสุกกอง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ

ประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2563 เวลา19:42:53
โดย:ประชาสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8 (บ้านฝางเหนือ)
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ17 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง
เมื่อ 04 มกราคม 2563 เวลา20:45:16
โดย:โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ11 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

การพัฒนาข้าราชการครู บุคลากร ปี 2563
เมื่อ 11 กันยายน 2563 เวลา21:17:25
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 11 ขยายโอกาสตะวันออก

เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา
เมื่อ 15 ตุลาคม 2561 เวลา22:49:15
โดย:ผอ.ภานุวัฒน์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 ปีs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 12 ขยายโอกาสตะวันตก

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านม่วง
เมื่อ 07 มิถุนายน 2561 เวลา15:48:10
โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]

บทเรียน Online การเปลี่ยนครูเป็น Coachแบบทดสอบ การเปลี่ยนครูเป็น Coach[มีเกียรติบัตร]
ปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
30 กันยายน 2563 เวลา10:35:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 กันยายน 2563 เวลา18:54:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 กันยายน 2563 เวลา18:54:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 กันยายน 2563 เวลา18:54:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 กันยายน 2563 เวลา18:54:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 250 หน้า 1/50 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
06 ตุลาคม 2563 เวลา09:42:40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
...
11 กันยายน 2563 เวลา14:17:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
...
11 สิงหาคม 2563 เวลา14:45:34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
...
13 กรกฎาคม 2563 เวลา09:42:01
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
...
02 มิถุนายน 2563 เวลา16:25:11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
...
จำนวนรายการทั้งหมด 18 หน้า 1/4 First  Previous    Next  Last

ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.

กลุ่มงานภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มอำนวยการ


มอบนโยบาย
เมื่อ 10 มีนาคม 2563 เวลา06:14:15
โดย:ชโลทร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มนโยบายและแผน


ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ
เมื่อ 18 ธันวาคม 2561 เวลา08:49:17
โดย:ณิชชารีย์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 ปีs ผ่านมา]
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


กลุ่ม DLICT สพป.ขอนแก่น เขต 1 นำวิทยากรประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาออกติดตามและซ่อมบำรุงระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา15:57:59
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์


อบรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุประจำปี
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา11:29:40
โดย:พัสดุ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มบริหารงานบุคคล


การมอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา15:35:00
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
เมื่อ 09 กันยายน 2561 เวลา14:33:44
โดย:K
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 ปีs ผ่านมา]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล


กลุ่มนิเทศติดตาม สพป.ขก.1

โดย:ผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา16:23:38
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]
หน่วยงานตรวจสอบภายใน


การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อ 19 ธันวาคม 2562 เวลา03:58:58
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ11 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มกฎหมายและคดี


โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(e-payroll)
เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา07:34:21
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]
 

   

แนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1