ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 1769 3703
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายสงวน  โสตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา

โทร : 089-6005915

 

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่
โหลดหน้าหนังสือราชการอัตโนมัติทุกๆ 20 วินาที ()     ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ
(auto)
เรื่อง
(รายการประกาศ หนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์)
อ่าน
(ดูเพจ)
ลงรับ
(ร.ร.)
10701 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
เมื่อ 08 ม.ค. 2564 เวลา:11:15:19 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ปักหมุด
2639 12
10767 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เมื่อ 22 ม.ค. 2564 เวลา:15:50:37 กลุ่มอำนวยการ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
84 1
10766 การดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เมื่อ 22 ม.ค. 2564 เวลา:15:43:19 กลุ่มอำนวยการ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
76 1
10765 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เมื่อ 22 ม.ค. 2564 เวลา:14:59:49 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
170 0
10764 มอบเกียรติบัตรสำหรับการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อ 22 ม.ค. 2564 เวลา:14:19:19 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
129 1
10762 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 22 ม.ค. 2564 เวลา:11:32:16 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
176 2
10761 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ ,โรงเรียนบ้านบึงฉิม)
เมื่อ 22 ม.ค. 2564 เวลา:11:06:13 กลุ่มนโยบายและแผน ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
140 1
10760 แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2563 (รร.ชุมชนบ้านท่าพระ)
เมื่อ 22 ม.ค. 2564 เวลา:10:20:08 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
111 0
10759 การดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563
เมื่อ 22 ม.ค. 2564 เวลา:10:18:30 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
227 12
10758 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564
เมื่อ 22 ม.ค. 2564 เวลา:10:16:52 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
98 3
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

มหกรรมทางวิชาการนักเรียน ปี 2563

รายชื่อกรรมการ-หัวข้อ และการส่งผลงาน  เกณฑ์การแข่งขัน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ผ่านมา  ส่งคลิปวิดีโอ ดนตรี  
ผลการตัดสิน

จดหมายข่าว สพป.ขอนแก่น เขต 1

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 89 ครั้ง
เมื่อ 12 มกราคม 2564 เวลา16:00:01

จดหมายข่าว สพป.ขอนแก่น เขต 1

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 88 ครั้ง
เมื่อ 12 มกราคม 2564 เวลา15:58:46

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สอง เดือนมกราคม 2564

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 63 ครั้ง
เมื่อ 12 มกราคม 2564 เวลา15:42:31

ประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนแประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองละโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 75 ครั้ง
เมื่อ 12 มกราคม 2564 เวลา11:35:44

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่หนึ่ง เดือนมกราคม 2564

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 91 ครั้ง
เมื่อ 04 มกราคม 2564 เวลา14:31:23

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สี่ เดือนธันวาคม 2563

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 113 ครั้ง
เมื่อ 28 ธันวาคม 2563 เวลา12:14:25

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 ค่ายลูกเสือแก่นนคร  

ปฏิทินการจองค่ายลูกเสือแก่นนคร


อัพเดท: ปฏิทินการจองค่ายลูกเสือแก่นนคร/ 2 ธันวาคม 2563...
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา10:48:45
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"


การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๓...
เมื่อ 04 ธันวาคม 2563 เวลา00:40:54
โดย:ผู้ดูแลระบบ

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2563


...
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา22:43:00
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
ข่าว ความเคลื่อนไหวจากโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายในสังกัด
กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ รอบ 4 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
เมื่อ 19 ธันวาคม 2562 เวลา20:44:35
โดย:รร.บ้านหินลาดวังตอ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี

มุทิตาจิต
เมื่อ 01 ตุลาคม 2562 เวลา18:54:48
โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เมื่อ 22 สิงหาคม 2562 เวลา15:20:45
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี

18 ธ.ค.63:การแข่งขันกรีฑา-กีฬากลุ่มที่ 4 ลำน้ำชี
เมื่อ 20 ธันวาคม 2563 เวลา16:05:33
โดย:โรงเรียนบ้านดอนบม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง

โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ไปทัศนศึกษา ณ ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ. 2563
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา17:18:10
โดย:รร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ11 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

กีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา13:38:30
โดย:นายชาญชัย พรมมาหลง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน

ยุวทูตความดีโรงเรียนสนามบิน
เมื่อ 26 ธันวาคม 2563 เวลา23:24:09
โดย:น.ส.เบญจพร สีสุกกอง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ28 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ

ประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2563 เวลา19:42:53
โดย:ประชาสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8 (บ้านฝางเหนือ)
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง
เมื่อ 04 มกราคม 2563 เวลา20:45:16
โดย:โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

การประชุม​ตามโครงการ​พัฒนา​บุคลากร​ทางการ​ศึกษา(เจ้าหน้าที่​ธุรการ)​
เมื่อ 01 ธันวาคม 2563 เวลา14:04:48
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 11 ขยายโอกาสตะวันออก

เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา
เมื่อ 15 ตุลาคม 2561 เวลา22:49:15
โดย:ผอ.ภานุวัฒน์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 ปีs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 12 ขยายโอกาสตะวันตก

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านม่วง
เมื่อ 07 มิถุนายน 2561 เวลา15:48:10
โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]

บทเรียน Online การเปลี่ยนครูเป็น Coachแบบทดสอบ การเปลี่ยนครูเป็น Coach[มีเกียรติบัตร]
ปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
20 มกราคม 2564 เวลา08:23:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
13 มกราคม 2564 เวลา09:59:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
13 มกราคม 2564 เวลา09:59:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
07 มกราคม 2564 เวลา11:25:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
18 ธันวาคม 2563 เวลา13:59:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 259 หน้า 1/52 First  Previous    Next  Last

ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.

กลุ่มงานภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มอำนวยการ


ประชุมกลุ่มอำนวยการ
เมื่อ 21 มกราคม 2564 เวลา10:40:18
โดย:ชโลทร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]
กลุ่มนโยบายและแผน


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เมื่อ 14 มกราคม 2564 เวลา11:27:16
โดย:สุมัทนา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 วันs ผ่านมา]
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


กลุ่ม DLICT สพป.ขอนแก่น เขต 1 นำวิทยากรประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาออกติดตามและซ่อมบำรุงระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา15:57:59
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์


จดหมายข่าวคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อ 21 มกราคม 2564 เวลา15:24:58
โดย:การเงิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]
กลุ่มบริหารงานบุคคล


การมอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา15:35:00
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
เมื่อ 09 กันยายน 2561 เวลา14:33:44
โดย:K
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 ปีs ผ่านมา]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล


กลุ่มนิเทศติดตาม สพป.ขก.1

โดย:ผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ 22 มกราคม 2564 เวลา11:41:34
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]
หน่วยงานตรวจสอบภายใน


การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อ 19 ธันวาคม 2562 เวลา03:58:58
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]
กลุ่มกฎหมายและคดี


โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(e-payroll)
เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา07:34:21
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]
 

   

แนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
12 มกราคม 2564 เวลา10:35:58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
...
15 ธันวาคม 2563 เวลา16:30:19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
...
06 ตุลาคม 2563 เวลา09:42:40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
...
11 กันยายน 2563 เวลา14:17:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
...
11 สิงหาคม 2563 เวลา14:45:34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
...
จำนวนรายการทั้งหมด 20 หน้า 1/4 First  Previous    Next  Last