หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แบบครูมืออาชีพ”
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 21 พ.ค. 2561 เวลา21:20:31
เปิดดู: 30 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอแจ้งเลื่อนโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 พ.ค. 2561 เวลา14:27:05
เปิดดู: 94 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การให้ครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 พ.ค. 2561 เวลา11:32:09
เปิดดู: 218 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่ 1
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 18 พ.ค. 2561 เวลา16:03:27
เปิดดู: 553 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การขออนุญาตเปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 พ.ค. 2561 เวลา15:42:29
เปิดดู: 209 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การขออนุญาตเปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 พ.ค. 2561 เวลา15:41:25
เปิดดู: 136 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 พ.ค. 2561 เวลา15:39:27
เปิดดู: 169 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 18 พ.ค. 2561 เวลา14:18:33
เปิดดู: 193 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ(Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร(No copy)
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 18 พ.ค. 2561 เวลา14:10:00
เปิดดู: 165 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ Tele Conference
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 18 พ.ค. 2561 เวลา11:19:35
เปิดดู: 485 ครั้ง
 
ค้นพบ 6289 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร