หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:อนุมัติงบประมาณจัดสรรครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 16 ม.ค. 2562 เวลา14:42:32
เปิดดู: 84 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 16 ม.ค. 2562 เวลา11:10:39
เปิดดู: 74 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 16 ม.ค. 2562 เวลา11:09:40
เปิดดู: 71 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ม.ค. 2562 เวลา17:46:28
เปิดดู: 126 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การเผยแพร่ข้อมูลลงสื่อสาธารณะสังคมออนไลน์ ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 15 ม.ค. 2562 เวลา17:42:07
เปิดดู: 91 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบรอบ 2)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ม.ค. 2562 เวลา17:07:42
เปิดดู: 90 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:รายชื่อผู้เข้ารับรางวัลวันครู
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 15 ม.ค. 2562 เวลา12:35:02
เปิดดู: 412 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:รายชื่อผู้เข้ารับรางวัลวันครู
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 15 ม.ค. 2562 เวลา12:33:41
เปิดดู: 276 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การให้ข้าราชการครูฯมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 ม.ค. 2562 เวลา16:22:48
เปิดดู: 361 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:รายละเอียดสนามสอบการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 14 ม.ค. 2562 เวลา14:28:07
เปิดดู: 1268 ครั้ง
 
ค้นพบ 7206 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร