หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ขอแจ้งจำนวนและข้อมูลผู้รับทุนพระราชทานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 13 พ.ย. 2561 เวลา17:28:57
เปิดดู: 167 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งนักเรียน นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอน นานาชาติ 2019
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 13 พ.ย. 2561 เวลา17:22:27
เปิดดู: 161 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความอนุเคราะห์รับซื้อและช่วยจำหน่ายสลากกาชาดสมนาคุณงานเทศกาลไหมฯ ประจำปี 2561
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 13 พ.ย. 2561 เวลา14:14:42
เปิดดู: 116 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ย. 2561 เวลา13:56:29
เปิดดู: 180 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ย. 2561 เวลา13:44:27
เปิดดู: 250 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำประโยชน์
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 พ.ย. 2561 เวลา11:11:28
เปิดดู: 142 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเรียนเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 พ.ย. 2561 เวลา11:10:10
เปิดดู: 162 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์การดีเด่น
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 พ.ย. 2561 เวลา11:08:58
เปิดดู: 124 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การทดสอบอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่1-6 และการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่1 ภาคเรียนที่2)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ย. 2561 เวลา10:05:14
เปิดดู: 674 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 13 พ.ย. 2561 เวลา08:57:14
เปิดดู: 159 ครั้ง
 
ค้นพบ 6962 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร