หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ (โรงเรียนบ้านเหล่านางาม)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา11:49:59
เปิดดู: 23 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความร่วมมือเข้มงวดกวดขันและประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขอใช้รถในการรับจ้างส่งนักเรียน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา11:26:24
เปิดดู: 33 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การสำรวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2561
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา11:17:28
เปิดดู: 46 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดภาพวาดชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัลในโครงการ "ใส่สี สานฝัน ใฝ่สันติ ครั้งที่ 14"
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา11:09:40
เปิดดู: 19 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา09:57:58
เปิดดู: 91 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา09:56:57
เปิดดู: 107 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา17:22:34
เปิดดู: 195 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาน 2561 รายการพาหนะ รับ- ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 12561
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา15:31:40
เปิดดู: 130 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการค่ายทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข ด้วยหลักคุณธรรม ประจำปี 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา15:21:42
เปิดดู: 114 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุข ด้วยหลักคุณธรรม ปี 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 ก.ค. 2561 เวลา09:34:05
เปิดดู: 262 ครั้ง
 
ค้นพบ 6521 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร