หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ตรวจสอบฐานเงินเดือนประกอบการจัดสรรวงเงินประกอบการเลื่อนเงินเดือน
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 มี.ค. 2562 เวลา17:51:22
เปิดดู: 141 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เชิญประชุม
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 มี.ค. 2562 เวลา16:03:28
เปิดดู: 170 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ซักซ้อมการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูเพื่อนับมีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 มี.ค. 2562 เวลา15:49:34
เปิดดู: 136 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 มี.ค. 2562 เวลา15:47:33
เปิดดู: 989 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การตรวจรับครุภัณฑ์
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 20 มี.ค. 2562 เวลา10:53:39
เปิดดู: 226 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนอ้จฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบรอบสอง) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 มี.ค. 2562 เวลา08:19:10
เปิดดู: 150 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 มี.ค. 2562 เวลา16:44:46
เปิดดู: 225 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก"
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 มี.ค. 2562 เวลา09:48:19
เปิดดู: 122 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 19 มี.ค. 2562 เวลา09:01:48
เปิดดู: 188 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกนสภาผู้แทนราษฎร
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 19 มี.ค. 2562 เวลา08:55:46
เปิดดู: 230 ครั้ง
 
ค้นพบ 7493 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร