หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2560-2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 พ.ย. 2560 เวลา09:55:51
เปิดดู: 57 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 พ.ย. 2560 เวลา09:50:38
เปิดดู: 78 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 22 พ.ย. 2560 เวลา16:38:38
เปิดดู: 208 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 22 พ.ย. 2560 เวลา16:34:02
เปิดดู: 169 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:สำรวจไม้หวงห้ามที่อยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนในสังกัด
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 22 พ.ย. 2560 เวลา12:38:24
เปิดดู: 219 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 พ.ย. 2560 เวลา10:28:31
เปิดดู: 199 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 พ.ย. 2560 เวลา09:35:10
เปิดดู: 103 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 พ.ย. 2560 เวลา16:31:00
เปิดดู: 165 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 พ.ย. 2560 เวลา16:30:31
เปิดดู: 131 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญส่งกองลูกเสือ-เนตรนารีร่วมงานชุมนุมลูกเสือพลังงานเเสงอาทิตย์ ( Scout go sola) เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 พ.ย. 2560 เวลา10:28:33
เปิดดู: 195 ครั้ง
 
ค้นพบ 5680 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร