ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:ประชุมคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 52 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สองเดือนพฤศจิกายน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 24 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:คัดเลือกนักเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์คณิตฯ รอบที่ 1

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 31 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น ปี 61

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 61 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (4)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 65 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 79 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 80 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 46 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 71 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 62 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 36 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยฯ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2561

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 65 ครั้ง
 
ค้นพบ 361 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร