ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 115 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 14 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 102 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 14 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง: เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สอง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 98 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 14 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:อบรมโครงการพัฒนาจิต ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 122 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 14 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:ประชุมคณะกรรมการเตรียมอบรมการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2562

โดย :กลุุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 122 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 8 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:VDO conference รับฟังนโยบายจากเร่งด่วนจาก สพฐ.

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 134 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 8 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:อบรมโครงการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 101 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 8 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 73 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 8 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่ห้า เดือนเมษายน ๒๕๖๒

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 111 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 29 เม.ย. 2562
ชื่อเรื่อง:ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITAS

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 120 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 26 เม.ย. 2562
ชื่อเรื่อง:อบรมผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รุ่น 866

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 167 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 26 เม.ย. 2562
ชื่อเรื่อง:กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 98 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 26 เม.ย. 2562
 
ค้นพบ 449 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร