ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:อบรมระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 17 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมชี้แจงการใช้เงินกองทุน จี เอฟ สร้างปัญญา

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 12 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 33 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่ง ปีการศึกษาที่ 1-2561

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 40 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:งานปฐมนิเทศและรับผ้าป่าจากศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองหิน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 56 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:นักเรียนไทยรัฐวิทยา 84 “ยุวทูตวัฒนธรรม”

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 68 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:มอบนโยบายครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 54 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 42 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA online

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 70 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ รุ่นที่ 2

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 435 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (5)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 549 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (4)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 477 ครั้ง
 
ค้นพบ 253 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร