GIS เส้นทางไปโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียนเพื่อการบริหาร
GIS ทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งก่อสร้าง ทุกโรงเรียน
สารสนเทศนักเรียน สพฐ.

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระดานข่าว

Smart Obec E-Office
 

ลงทะเบียนสมัคร วิ่ง คลิกที่นี่(อย่าลืมหลักฐานการโอนเงินพร้อมสแกนส่งด้วยนะครับ)

|

รายชื่อผู้สมัคร

ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.วิเศษ  พลอาจทัน
081-9645175
รับผิดชอบ
  1. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  2. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กำกับ ดูแล
  1.กลุ่มเครือข่ายที่ 5(แก่่งน้ำต้อน)
  2.กลุ่มเครือข่ายที่ 10(พระยืน)
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายอภิชาติ ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 


ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
7983 ขอเชิญประชุม
เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา:17:04:44กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
111
7982 ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562
เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา:16:50:00กลุ่มอำนวยการ
60
7981 การดำเนินการแก้ไข การปักหมุดหน่วยงานภาครัฐ
เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา:16:48:55กลุ่มอำนวยการ
54
7980 ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา (โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร)
เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา:16:34:50กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23
7979 ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา (โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี)
เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา:16:33:35กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27
7978 ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นท่ี่การศึกษา
เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา:16:28:24กลุ่มบริหารงานบุคคล
69
7977 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562
เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา:15:46:39กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
59
7976 แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เข้าพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา:15:05:12กลุ่มบริหารงานบุคคล
117
7975 การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา:13:57:29กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
93
7974 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมาย"
เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา:10:18:38กลุ่มบริหารงานบุคคล
183
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

ประชุมทางไกล VDO Conference ข้อปฏิบัติเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 27 ครั้ง
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา15:42:11

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สาม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 26 ครั้ง
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา15:39:37

ประชุมวางแผนพัฒนาการนิเทศติดตามสถานศึกษา

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 121 ครั้ง
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา16:13:10

ฝึกอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 149 ครั้ง
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา14:20:49

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร สพป.ขก.1 มุงสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

|

ปฏิญญาเขต สุจริต Zero TOLERANCE


กลุ่ม เครือข่ายฯ 1
(12-14กพ62) การนิเทศ ติดตาม และเสนอแนะ การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา09:23:25
โดย:รร.บ้านหินลาดวังตอ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 2
วันของเด็กๆ
เมื่อ 18 มกราคม 2562 เวลา21:13:42
โดย:
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 3
กิจกรรมติวโอเน็ต
เมื่อ 27 มกราคม 2562 เวลา13:44:08
โดย:โรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ23 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 4
กิจกรรมเห็ดปลอดสารพิษ
เมื่อ 28 มกราคม 2562 เวลา09:42:19
โดย:โรงเรียนบ้านสะอาด
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ22 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 5
โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ทัศนศึกษาที่ศูนย์ ICTและออร่าฟาร์ม ขอนแก่น
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา15:29:24
โดย:รร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ12 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 6
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน งาน Open House โรงเรียนขามแก่นนคร
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา19:01:29
โดย:นายชาญชัย พรมมาหลง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 7
ตรุษจีน โรงเรียนสนามบิน
เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา16:18:54
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ13 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 8
การแข่งขันกีฬาสพฐ.สพป.ขอนแก่นเขต1ระดับโซน​
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา20:13:54
โดย:นายเฉลิมวุฒิ​ แก้วสม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 9
คณะครูและนักเรียนร่วมถวายน้ำดื่มแด่คณะธรรมยาตรา
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา11:59:45
โดย:โรงเรียนบ้านหนองคลอง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 10
 ติดตามแนวการปฏิบัติและการใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง62
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา11:52:16
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ23 ชม.s ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 11 (ขยายโอกาสตะวันออก)
เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา
เมื่อ 15 ตุลาคม 2561 เวลา22:49:15
โดย:ผอ.ภานุวัฒน์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 12 (ขยายโอกาสตะวันตก)
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านม่วง
เมื่อ 07 มิถุนายน 2561 เวลา15:48:10
โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 เดือนs ผ่านมา]

ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.

กลุ่มงานภายใน

กลุ่มอำนวยการ
การจัดงานมอนเทสซอริ 2018

เมื่อ 29 สิงหาคม 2561 เวลา08:29:07
โดย:ชโลทร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สถิติการรับสมัครบุคลากรวิทย์-คณิต

เมื่อ 07 มิถุนายน 2561 เวลา08:33:48
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ

เมื่อ 18 ธันวาคม 2561 เวลา08:49:17
โดย:ณิชชารีย์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม(Conference)

เมื่อ 06 ธันวาคม 2561 เวลา09:39:21
โดย:พัสดุ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

เมื่อ 09 กันยายน 2561 เวลา14:33:44
โดย:K
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯที่ 5

เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา14:04:46
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ11 เดือนs ผ่านมา]
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โครงการอบรมความโปร่งใสของหน่วยงาน

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา00:45:38
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุขด้วยหลักคุณธรรม ปีการศึกษา 2561

เมื่อ 03 สิงหาคม 2561 เวลา09:23:44
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ7 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มไอซีที
ดูย้อนหลังพุธเช้า ข่าว สพฐ.

เมื่อ 04 เมษายน 2561 เวลา09:43:53
โดย:ojo
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ11 เดือนs ผ่านมา]
แนวทางการปฏิบัติงาน

ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

http://esan67.sillapa.net/


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1