GIS เส้นทางไปโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียนเพื่อการบริหาร
GIS ทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งก่อสร้าง ทุกโรงเรียน
สารสนเทศนักเรียน สพฐ.

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระดานข่าว

Smart Obec E-Office
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.วิเศษ  พลอาจทัน
081-9645175
รับผิดชอบ
  1. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  2. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กำกับ ดูแล
  1.กลุ่มเครือข่ายที่ 5(แก่่งน้ำต้อน)
  2.กลุ่มเครือข่ายที่ 10(พระยืน)
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

        ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
        โทร.084-6037714
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายศุภกฤษ์ คงนาวัง
รอง ผอ.บ้านม่วง
http://www.banm.ob.tc
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 

ลงทะเบียนสมัคร วิ่ง คลิกที่นี่(อย่าลืมหลักฐานการโอนเงินพร้อมสแกนส่งด้วยนะครับ) | รายชื่อผู้สมัคร


ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง อ่าน
8224 เรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการระดมความคิดเห็นฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
เมื่อ 22 เม.ย. 2562 เวลา:17:15:41กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
73
8223 เรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการระดมความคิดเห็นฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
เมื่อ 22 เม.ย. 2562 เวลา:17:13:44กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
67
8222 ขอเชิญครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรีเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 22 เม.ย. 2562 เวลา:17:00:43กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
126
8221 แจ้งโรงเรียนในสังกัดมารับหนังสือฯ
เมื่อ 22 เม.ย. 2562 เวลา:16:58:37กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
97
8220 เชิญประชุมชี้แจงการใช้เงินโครงการกองทุน จีเอฟ สร้างปัญญา
เมื่อ 22 เม.ย. 2562 เวลา:14:21:37กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
120
8219 ประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม
เมื่อ 22 เม.ย. 2562 เวลา:10:27:48กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
180
8218 คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ "ว่ายน้ำเพือชีวิต" สำหรับนักเรียนประถมศึกษา (LIFE SAVING) ประจำปี 2562
เมื่อ 20 เม.ย. 2562 เวลา:14:41:27กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
202
8217 แจ้งจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูู้สะเต็มศึกษา(Stem Education)
เมื่อ 20 เม.ย. 2562 เวลา:12:13:58กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
225
8216 แจ้งร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" สำหรับนักเรียนประถมศึกษา (LIFE SAVING) ประจำปี 2562
เมื่อ 19 เม.ย. 2562 เวลา:18:27:47กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
197
8215 โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" สำหรับนักเรียนประถมศึกษา (LIFE SAVING) ประจำปี 2562
เมื่อ 19 เม.ย. 2562 เวลา:15:35:19กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
192
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สี่ เดือนเมษายน ๒๕๖๒

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 15 ครั้ง
เมื่อ 22 เมษายน 2562 เวลา14:58:22

เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ขอนแก่น เยี่ยมชมกิจกรรม "โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต"

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 74 ครั้ง
เมื่อ 20 เมษายน 2562 เวลา19:03:27

โครงการอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 52 ครั้ง
เมื่อ 20 เมษายน 2562 เวลา19:01:16

ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 146 ครั้ง
เมื่อ 06 เมษายน 2562 เวลา14:37:46

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่หนึ่ง เดือนเมษายน ๒๕๖๒

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 138 ครั้ง
เมื่อ 01 เมษายน 2562 เวลา15:52:38

ประชุมการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (2)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 230 ครั้ง
เมื่อ 26 มีนาคม 2562 เวลา13:59:29

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
27 มีนาคม 2562 เวลา08:00:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้าง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
25 มีนาคม 2562 เวลา09:20:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา08:14:58
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 รายการ
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 รายการ 1. ป้ายไวนิล ร้านจ้าวดีไซน์ อิงค์เจ็ท  2. บ้ายไวนิล ร้านจ้าวดีไซน์ อิงค์เจ็ท 3. ถ่ายเอกสาร ร้านพี เอส เอส เซนเตอร์ 4. ทำปฏิทิน หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ 5. ซ่อมคอมพิวเตอร์ ร้านทีพี คอมพิวเตอร์ 6. ถ่ายเอกสาร ร้านพ...
17 มกราคม 2562 เวลา02:39:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
09 มกราคม 2562 เวลา07:29:57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 โครงการ...
24 ธันวาคม 2561 เวลา07:47:27
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
21 ธันวาคม 2561 เวลา02:36:59
ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง
ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดและบ้านโคกกว้าง...
จำนวนรายการทั้งหมด 65 หน้า 1/10 First  Previous    Next  Last


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร สพป.ขก.1 มุงสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

|

ปฏิญญาเขต สุจริต Zero TOLERANCE


กลุ่ม เครือข่ายฯ 1
(12-14กพ62) การนิเทศ ติดตาม และเสนอแนะ การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา09:23:25
โดย:รร.บ้านหินลาดวังตอ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 2
วันของเด็กๆ
เมื่อ 18 มกราคม 2562 เวลา21:13:42
โดย:
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 3
กิจกรรมงาน open house ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 12 มีนาคม 2562 เวลา15:04:02
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 4
15 มี.ค.62:ปัจฉิมนิเทศป.6และม.3 ,เปิดประตูสู่ชุมชน
เมื่อ 01 เมษายน 2562 เวลา18:59:56
โดย:โรงเรียนบ้านดอนบม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ21 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 5
กิจกรรมวันปัจฉิมโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน วันอังคารที่ 26 มีค 62
เมื่อ 28 มีนาคม 2562 เวลา09:58:34
โดย:รร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ26 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 6
ประเพณีสงกรานต์ดอกคูณเสียงแคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประจำปี 2562
เมื่อ 11 เมษายน 2562 เวลา11:33:44
โดย:นายชาญชัย พรมมาหลง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ12 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 7
ตรุษจีน โรงเรียนสนามบิน
เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา16:18:54
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 8
การแข่งขันกีฬาสพฐ.สพป.ขอนแก่นเขต1ระดับโซน​
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา20:13:54
โดย:นายเฉลิมวุฒิ​ แก้วสม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 9
งานบุญคูณลาน ข้าวโพดหวาน สานไมตรี ข้าวจี่แซบ และงานกาชาดอำเภอบ้านฝาง
เมื่อ 09 มีนาคม 2562 เวลา16:58:48
โดย:โรงเรียนบ้านหนองคลอง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 10
 ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 2561
เมื่อ 19 มีนาคม 2562 เวลา10:10:41
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 11 (ขยายโอกาสตะวันออก)
เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา
เมื่อ 15 ตุลาคม 2561 เวลา22:49:15
โดย:ผอ.ภานุวัฒน์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 12 (ขยายโอกาสตะวันตก)
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านม่วง
เมื่อ 07 มิถุนายน 2561 เวลา15:48:10
โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ11 เดือนs ผ่านมา]

ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.

กลุ่มงานภายใน

กลุ่มอำนวยการ
การจัดงานมอนเทสซอริ 2018

เมื่อ 29 สิงหาคม 2561 เวลา08:29:07
โดย:ชโลทร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ8 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สถิติการรับสมัครบุคลากรวิทย์-คณิต

เมื่อ 07 มิถุนายน 2561 เวลา08:33:48
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ11 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ

เมื่อ 18 ธันวาคม 2561 เวลา08:49:17
โดย:ณิชชารีย์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม(Conference)

เมื่อ 06 ธันวาคม 2561 เวลา09:39:21
โดย:พัสดุ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

เมื่อ 09 กันยายน 2561 เวลา14:33:44
โดย:K
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ8 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯที่ 5

เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา14:04:46
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โครงการอบรมความโปร่งใสของหน่วยงาน

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา00:45:38
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ11 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุขด้วยหลักคุณธรรม ปีการศึกษา 2561

เมื่อ 03 สิงหาคม 2561 เวลา09:23:44
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มไอซีที
กลุ่มdlictลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณปลายทางDLTV

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา08:17:33
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
แนวทางการปฏิบัติงาน

ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

http://esan67.sillapa.net/


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1