GIS เส้นทางไปโรงเรียน

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.
 
แนะนำ ผอ.เขต

ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

นายวิเศษ  พลอาจทัน
081-9645175
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายอัคเดช ศุกระชาต
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
087-3748855
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
http://school.obec.go.th/bannongya
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
4117 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
เมื่อ 08 ส.ค. 2559 เวลา:16:41:48
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปักหมุด
13,628
4236 ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559
เมื่อ 31 ส.ค. 2559 เวลา:18:13:19
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
36
4235 ที่ ศธ 04025/3957 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว" ประจำปี 2559
เมื่อ 31 ส.ค. 2559 เวลา:17:05:44
กลุ่มอำนวยการ
38
4234 ขอมอบทุนการศึกษา "เรียนฟรี มีงานทำ"
เมื่อ 31 ส.ค. 2559 เวลา:16:51:54
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
31
4233 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559
เมื่อ 31 ส.ค. 2559 เวลา:14:55:46
เกศินี นาชัยเวียง
89
4232 แจ้งผลการประกวดโครงการยุวชนประกันภัย
เมื่อ 31 ส.ค. 2559 เวลา:11:31:39
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
106
4231 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เมื่อ 31 ส.ค. 2559 เวลา:11:27:53
กลุ่มบริหารงานบุคคล
173
4230 การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
เมื่อ 31 ส.ค. 2559 เวลา:10:49:19
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
191
4229 โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน(School Milk Art Contest ๒๐๑๖)
เมื่อ 31 ส.ค. 2559 เวลา:09:24:02

136
4228 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เมื่อ 30 ส.ค. 2559 เวลา:17:21:55
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
266
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65

Download แผนปฏิบัติการ ปี การศึกษา 2559 และคู่มือต่างๆที่เกี่ยวข้อง

1. ตัวอย่าง แบบฟอร์มแผนปฏิบัติ ปี กศ. 2559 ของ โรงเรียน

2. แบบ บันทึก ข้อตกลง MOU ผอ.รร. ต่อ ผอ.เขต

3. แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนและสถานศึกษา ของ ผอ.รร.

4. มองตนจากผลทดสอบปลายปี และผลปฏิบัติงาน 2558

10.เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ขั้นพื้นฐาน

11. เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ปฐมวัย

Download ALL (ZIP) ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบคราเดียว | Browse

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 46 ครั้ง
เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 เวลา21:50:17ประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาคอีสานตอนกลาง
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 59 ครั้ง
เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 เวลา21:06:00คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สพป.ขก.1
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 187 ครั้ง
เมื่อ 22 สิงหาคม 2559 เวลา16:16:49สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยฯ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 620 ครั้ง
เมื่อ 21 สิงหาคม 2559 เวลา16:51:38สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย วันที่ 20 สิงหาคม 2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 362 ครั้ง
เมื่อ 20 สิงหาคม 2559 เวลา16:55:26สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย วันที่ 19 สิงหาคม 2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 286 ครั้ง
เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 เวลา16:53:21สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย วันที่ 17 สิงหาคม 2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 555 ครั้ง
เมื่อ 18 สิงหาคม 2559 เวลา16:51:23สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย วันที่ 17 สิงหาคม 2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 332 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2559 เวลา16:47:08สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯบุคคลเข้ารับราชการครู ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 252 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2559 เวลา16:44:39สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯบุคคลเข้ารับราชการครู ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 319 ครั้ง
เมื่อ 16 สิงหาคม 2559 เวลา13:41:29เพิ่มใหม่ | อ่านข่าวทั้งหมด...    < มกราคม 2559

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
28-08-2016-11-21-46_145289489.jpg
 กิจกรรมลูกเสือ 2559
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 146 ครั้ง
เมื่อ 28 สิงหาคม 2559 เวลา11:21:46

20-08-2016-20-19-20_591473502.jpg
 แสดงงานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ ๔
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 120 ครั้ง
เมื่อ 20 สิงหาคม 2559 เวลา20:19:21

19-08-2016-11-10-14_1974216820.jpg
 กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
โดย :บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
เปิดดู: 107 ครั้ง
เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 เวลา11:10:14

18-08-2016-13-28-41_781522364.jpg
 กิจกรรมวันครบรอบ 49 ปี อาเซียน
โดย :โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 102 ครั้ง
เมื่อ 18 สิงหาคม 2559 เวลา13:28:41

13-08-2016-21-35-09_259578652.jpg
 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ปี ๒๕๕๙
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 135 ครั้ง
เมื่อ 13 สิงหาคม 2559 เวลา21:35:09

13-08-2016-21-05-48_1718829082.jpg
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 132 ครั้ง
เมื่อ 13 สิงหาคม 2559 เวลา21:05:48

13-08-2016-14-53-33_351690831.jpeg
 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์จัดกิจกรรมวันแม่ 9 สิงหาคม 2559
โดย :โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 100 ครั้ง
เมื่อ 13 สิงหาคม 2559 เวลา14:53:33

12-08-2016-14-40-51_1513269159.jpg
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม 1
เปิดดู: 107 ครั้ง
เมื่อ 12 สิงหาคม 2559 เวลา14:40:51

11-08-2016-10-54-03_333630622.jpg
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
โดย :โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ กลุ่ม 1
เปิดดู: 94 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2559 เวลา10:54:03

09-08-2016-22-01-21_1902317977.JPG
 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
เปิดดู: 120 ครั้ง
เมื่อ 09 สิงหาคม 2559 เวลา22:01:21

05-08-2016-14-08-47_2074175076.jpg
 รณรงค์ไปออกเสียงประชามติ7สิงหาคม 2559
โดย :โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 15
เปิดดู: 232 ครั้ง
เมื่อ 05 สิงหาคม 2559 เวลา14:08:47

04-08-2016-21-51-12_1287571562.jpg
 เดินรณรงค์เชิญชวนออกเสียงประชามติ
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 233 ครั้ง
เมื่อ 04 สิงหาคม 2559 เวลา21:51:13

เพิ่มใหม่ |    อ่านข่าวทั้งหมด... <มีนาคม 2559 ...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู