GIS เส้นทางไปโรงเรียน

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.จิรพงษ์ ไชยยศ
รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ภัทรนันฐ์  ไหลงาม
Tel.08 79495945
e-mail : nam_kk1@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 นางสาวศุภรัสมิ์  อาจอำนวย
  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
     0815449961
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายไสล คำพิฑูรย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี
089-5697075
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

2560 |2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
5611 ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกทีมนักกีฬาการแข่งขันนักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2560 รอบคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.ขอนแก่น เขต 1
เมื่อ 26 ก.ค. 2560 เวลา:10:16:14
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
33
5610 การติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
เมื่อ 25 ก.ค. 2560 เวลา:16:25:41
กลุ่มนโยบายและแผน
166
5609 แจ้งรายชื่อครูและนักเรียนที่เข้าอบรมหลักสูตรการผลิตหนังสั้น/สารคดี
เมื่อ 25 ก.ค. 2560 เวลา:16:10:56
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
138
5608 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 25 ก.ค. 2560 เวลา:15:19:10
กลุ่มบริหารงานบุคคล
153
5607 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
เมื่อ 25 ก.ค. 2560 เวลา:15:14:38
กลุ่มบริหารงานบุคคล
152
5605 ด่วนที่สุด เชิญเข้าร่วมการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ
เมื่อ 25 ก.ค. 2560 เวลา:14:07:37
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
220
5604 เชิญเป็นวิทยากร/คณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย" โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
เมื่อ 25 ก.ค. 2560 เวลา:09:33:49
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
233
5602 การต่อยอดความเข้มแข็งด้านการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์ของครูผู้สอนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ 25 ก.ค. 2560 เวลา:09:29:15
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
253
5601 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560
เมื่อ 25 ก.ค. 2560 เวลา:09:16:08
กลุ่มบริหารงานบุคคล
336
5600 ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา
เมื่อ 25 ก.ค. 2560 เวลา:08:20:37
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
198
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 จ.หนองคาย | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 66

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | PAGE4
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

พิธีรับมอบเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 140 ครั้ง
เมื่อ 06 กรกฎาคม 2560 เวลา14:54:10บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 148 ครั้ง
เมื่อ 30 มิถุนายน 2560 เวลา16:36:15ประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานในช่วงปฏิรูปการศึกษา Cluster 12

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 125 ครั้ง
เมื่อ 28 มิถุนายน 2560 เวลา16:06:39ปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 177 ครั้ง
เมื่อ 23 มิถุนายน 2560 เวลา17:56:06การแข่งขันทักษะความสามารถภาษาไทย ประจำปี 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 147 ครั้ง
เมื่อ 23 มิถุนายน 2560 เวลา17:53:41หน่วยรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 157 ครั้ง
เมื่อ 15 มิถุนายน 2560 เวลา10:30:41สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 209 ครั้ง
เมื่อ 13 มิถุนายน 2560 เวลา16:23:01ประชุมใหญ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 254 ครั้ง
เมื่อ 13 มิถุนายน 2560 เวลา16:19:51โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 124 ครั้ง
เมื่อ 10 มิถุนายน 2560 เวลา17:45:47อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 246 ครั้ง
เมื่อ 09 มิถุนายน 2560 เวลา15:35:09เพิ่มใหม่ | อ่านข่าวทั้งหมด...    < มกราคม 2559

ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.
พิกัดร.ร.
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
14-07-2017-11-20-00_947852661.JPG
 นิเทศ ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา
โดย :บ้านดอนยาง กลุ่ม 6
เปิดดู: 33 ครั้ง
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา11:20:00

13-07-2017-14-14-49_20995688.jpg
 กิจกรรมปลูกป่า โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดย :โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กลุ่มที่ ๑๓
เปิดดู: 94 ครั้ง
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา14:14:49

13-07-2017-9-04-43_1222130406.jpg
 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 35 ครั้ง
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา09:04:43

10-07-2017-15-12-27_1419324494.jpg
 ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 514 ครั้ง
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา15:12:27

10-07-2017-15-01-06_1962065367.jpg
 โครงการภูมิปัญญาสาวะถี 2560
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 521 ครั้ง
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา15:01:06

08-07-2017-8-28-18_832078833.jpg
 ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ฝึกฝนสมธิ ปลูกป่าคืนสีเขียวให้กับโลก
โดย :แก่นเท่าพัฒนศึกษา
เปิดดู: 45 ครั้ง
เมื่อ 08 กรกฎาคม 2560 เวลา08:28:18

04-07-2017-12-29-06_1460702541.jpg
 ค่ายคุณธรรมนักเรียนปี 2560
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 551 ครั้ง
เมื่อ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา12:29:06

04-07-2017-11-19-46_1774417771.jpg
 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 58 ครั้ง
เมื่อ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา11:19:46

24-06-2017-17-30-29_1743382819.jpg
 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2560
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 556 ครั้ง
เมื่อ 24 มิถุนายน 2560 เวลา17:30:29

16-06-2017-10-21-05_272332481.jpg
 กิจกรรมไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน 60
โดย :บ้านวังโพน
เปิดดู: 186 ครั้ง
เมื่อ 16 มิถุนายน 2560 เวลา10:21:05

16-06-2017-10-03-48_1592160458.jpg
 รวมพลังพลิกฟื้นผืนป่าชุมชน
โดย :แก่นเท่าพัฒนศึกษา
เปิดดู: 147 ครั้ง
เมื่อ 16 มิถุนายน 2560 เวลา10:03:48

09-06-2017-10-48-42_2068174215.jpg
 เยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1/2560
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 564 ครั้ง
เมื่อ 09 มิถุนายน 2560 เวลา10:48:42

เพิ่มใหม่ |    อ่านข่าวทั้งหมด... <มีนาคม 2559 ...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2560 DMC 2017

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
           
 
 
ตารางปฏิทินงาน (โรงเรียน)
ตารางปฏิทินงาน (สำนักงาน)