สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมการคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4 ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42ประจำปี 2564
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 13 พฤศจิกายน 2563 โดยนางสุจิตร์ ไชยโก

13  พฤศจิกายน 2563  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น    เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ประภาภรณ์  ภูขาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่  4 (KHONKAEN GEOPARK GAMES ๒๐๒๐) โดยมี นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  การแข่งขันระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

1200x900

1200x900

1200x900

1200x900

1200x900

1200x900

1200x900

1200x900

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/998/ประชุมการคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4 ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42ประจำปี 2564.htm
เปิดชมแล้ว : 119 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร