สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 23 ตุลาคม 2563 โดยนางสุจิตร์ ไชยโก

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานการประชุมในการขับเคลื่อนในการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยมี       นายวรรณชัย  บุสสนาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, นายบุญเย็น  โหว่สงคราม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น   เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่ม ,ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและสรุปผลการศึกษา     ดูงานการบริหารจัดการ ITA สพป.มหาสารคาม เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ดร.มังกร – ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ ชั้น 3สพป.ขอนแก่น เขต 1

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/984/ประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่.htm
เปิดชมแล้ว : 85 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร