สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : หมอลำสินไซน้อยสาวะถีไป กทม.
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 02 ตุลาคม 2560 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. วงหมอลำสินไซน้อย ๑๐๐ ปี โรงเรียนบ้านสาวะถีฯได้ทำการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์บางลำพู กรุงเทพมหานคร งานนี้สนับสนุนงบประมาณโดย สสส. ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

960x720

261x195

720x960

960x720

960x720

960x720

960x720

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/502/หมอลำสินไซน้อยสาวะถีไป กทม..htm
เปิดชมแล้ว : 388 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร