สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : พิธีมอบบ้านพักวิทยากรค่ายลูกเสือแก่นนครจังหวัดขอนแก่น
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 31 มีนาคม 2564 โดยนางสุจิตร์ ไชยโก

30 มีนาคม 2564 ดร.สุทิน แก้วพนารองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในนามเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพักวิทยากรค่ายลูกเสือแก่นนครจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นที่พักสำหรับวิทยากรลูกเสือ ครู อาจารย์ ที่นำนักเรียนมาเข้าค่ายพักแรม หรือผู้ใช้บริการในการอบรมสัมมนา งบประมาณ จากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Run for scout camp” เพื่อระดมทุนสร้างบ้าน จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้เกียรติ ร่วมในพิธีดังกล่าว                ณ บริเวณบ้านพักวิทยากร ค่ายลูกเสือแก่นนครจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

720x960

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1060/พิธีมอบบ้านพักวิทยากรค่ายลูกเสือแก่นนครจังหวัดขอนแก่น.htm
เปิดชมแล้ว : 84 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร