สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนแประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองละโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 12 มกราคม 2564 โดยนางสุจิตร์ ไชยโก

11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference) โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยการจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 – 5 , สพม. 25  หรือผู้แทน ,ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้ง 6 เขตพื้นที่  ณ ห้องประชุมดร.มังกร – ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

3000x2000

3000x2000

554x739

3000x2000

739x554

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

739x554

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1016/ประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนแประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองละโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง.htm
เปิดชมแล้ว : 75 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร