คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" สำหรับนักเรียนประถมศึกษา (LIFE SAVING)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 26 พ.ค. 2560 เวลา15:20:24
แก้ไขปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 26 พ.ค. 2560 เวลา12:16:18
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกรณีบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 26 พ.ค. 2560 เวลา10:36:40
แจ้งแนวทางการจัดสรรและงบประมาณที่จัดสรรให้ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 26 พ.ค. 2560 เวลา09:48:25
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2560
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 26 พ.ค. 2560 เวลา08:46:04
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักการภารโรง
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 26 พ.ค. 2560 เวลา08:45:23
ขอความอนุเคราะห์ออกติดตามและประสานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ค. 2560 เวลา16:06:25
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ค. 2560 เวลา16:04:58
ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องลงหนังสือวันเด็กปี 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ค. 2560 เวลา15:50:43
แบบรายงานการดำเนินการบริหารขยะ ตามหนังสือ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ที่ ศธ 04025/1772 ลว 19 พ.ค.60
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ค. 2560 เวลา11:44:33
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ค. 2560 เวลา10:46:44
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ค. 2560 เวลา10:08:52
ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบวิชาชีพของนักเรียนในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 25 พ.ค. 2560 เวลา09:41:02
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา( STEM )
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 25 พ.ค. 2560 เวลา09:39:00
มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ค. 2560 เวลา08:54:14
การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ "ประเทศไทย ปลอดภัยการค้ามนุษย์"
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 24 พ.ค. 2560 เวลา16:43:19
แจ้งการย้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 24 พ.ค. 2560 เวลา16:02:28
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานโครงการ "น้ำใจไมตรีร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อ"
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 24 พ.ค. 2560 เวลา15:50:30
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการคุณธรรมนำชีวิต 4.0
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 24 พ.ค. 2560 เวลา15:19:42
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 24 พ.ค. 2560 เวลา11:38:53
 
ค้นพบ 4980 รายการ First  Previous    Next  Last