ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 30 มี.ค. 2560 เวลา17:47:12
ขอความร่วมมือคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "โชป้าแอนด์ชายป้าเกมส์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่อาเซียน" ปีงบประมาณ 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 30 มี.ค. 2560 เวลา17:06:44
ขอเชิญร่วมสมทบบริจาคเป็นเจ้าภาพการบรรพชาฯ และจัดตั้งโรงทาน โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 30 มี.ค. 2560 เวลา16:09:53
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่ห์พระราชทาน ปี๒๕๖๐
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 30 มี.ค. 2560 เวลา11:40:49
จำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย วันที่ 29 มีนาคม 2560
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 29 มี.ค. 2560 เวลา17:09:23
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 มี.ค. 2560 เวลา15:40:44
รายงานพยากรณ์โรค "ไข้เลือดออก" ปี 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 มี.ค. 2560 เวลา15:32:12
ราย
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 มี.ค. 2560 เวลา15:31:28
โครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยโไปโอลิมปิค ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 มี.ค. 2560 เวลา15:04:32
การจัดงานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน ประจำปี 2560
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 29 มี.ค. 2560 เวลา14:53:13
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 29 มี.ค. 2560 เวลา14:16:10
โอนเงินสวัสดิการ(วันที่โอน 28 มีนาคม 2560)
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 28 มี.ค. 2560 เวลา14:47:07
โอนเงินสวัสดิการ(วันที่โอน 28 มีนาคม 2560)
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 28 มี.ค. 2560 เวลา14:28:20
การประเมินข้าราชการครูฯให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 28 มี.ค. 2560 เวลา08:44:41
การประเมินให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะชำนาญการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 28 มี.ค. 2560 เวลา08:41:13
แบบหนังสืออนุญาตสมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 27 มี.ค. 2560 เวลา14:32:06
เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาจัดส่งแบบสำรวจความต้องการงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 27 มี.ค. 2560 เวลา11:28:53
แจ้ง username และ password ในการทำ SAR online
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 25 มี.ค. 2560 เวลา10:23:38
การดำเนินกิจกรรรมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดวอลดอร์ฟ ปีงบประมาณ 2560
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 24 มี.ค. 2560 เวลา17:05:19
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มการศึกษาภาคบังคับ
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 24 มี.ค. 2560 เวลา16:44:02
 
ค้นพบ 4773 รายการ First  Previous    Next  Last