GIS เส้นทางไปโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียนเพื่อการบริหาร
GIS ทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งก่อสร้าง ทุกโรงเรียน
สารสนเทศนักเรียน สพฐ.

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระดานข่าว

Smart Obec E-Office
 
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย
084-5175033

รับผิดชอบ
  1. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำกับ ดูแล 
  1.กลุ่มเครือข่ายที่ 3(โคกสี ศิลา หนองตูม)
  2.กลุ่มเครือข่ายที่ 4(ลำน้ำชี พระลับ บึงเนียม เมืองเก่า บ้านเป็ด)
  3. โรงเรียนขยายโอกาสกลุ่ม ๅ ฝั่งตะวันออก
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายชาญชัยสวัสดิ์  อิสสระวงษ์
ผอ.โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง
    โทร. 085-8512755

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 

ลงทะเบียนสมัคร วิ่ง คลิกที่นี่(อย่าลืมหลักฐานการโอนเงินพร้อมสแกนส่งด้วยนะครับ) | รายชื่อผู้สมัคร

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง อ่าน
8317 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอริ(Montessori)ตามนโยบายสำนักานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1ปีการศึกษา2562
เมื่อ 22 พ.ค. 2562 เวลา:15:12:49กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
135
8316 เชิญคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอริ(Montessori) ปีการศึกษา๒๕๖๒
เมื่อ 22 พ.ค. 2562 เวลา:14:52:54กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
122
8315 ขอเชิญประชุม
เมื่อ 22 พ.ค. 2562 เวลา:12:08:57กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
246
8312 รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ข้อมูล 10 มิย 2562
เมื่อ 21 พ.ค. 2562 เวลา:13:37:41กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
331
8311 แจ้งรายชื่อโรงเรียนในโครงการกองทุน จีเอฟ ที่อนุมัติโครงการ กิจกรรม ให้ถอนเงินต้นได้
เมื่อ 21 พ.ค. 2562 เวลา:12:28:37กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
302
8310 แจ้งรายขื่อโรงเรียนในโครงการกองทุน จี เอฟ ที่อนุมัติโครงการ กิจกรรม ให้ถอนเงินต้นได้
เมื่อ 21 พ.ค. 2562 เวลา:11:57:07กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
189
8309 รายงานประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1-ม.3
เมื่อ 21 พ.ค. 2562 เวลา:11:32:46กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
293
8308 การมอบจักรยานโครงการ "สองล้อเพื่อน้อง" โดยยาดมตราโป๊ยเซียน
เมื่อ 21 พ.ค. 2562 เวลา:10:59:08กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
201
8307 ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดดเดิน-วิ่งการกุศล สพป.ขอนแก่น เขต 1 มินิมาราธอน เพื่อน้อง ครั้งที่ 1
เมื่อ 21 พ.ค. 2562 เวลา:09:11:26กลุ่มอำนวยการ
325
8306 เรียน ผู้อำนวยการ_ผู้รักษาการโรงเรียนขนาดเล็ก เรื่อง รายงานการรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมฯ (DLTV TELETRAINING)
เมื่อ 17 พ.ค. 2562 เวลา:16:55:35กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
447
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 115 ครั้ง
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา17:28:51

อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 102 ครั้ง
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา17:26:26

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สอง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 98 ครั้ง
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา17:24:02

อบรมโครงการพัฒนาจิต ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 122 ครั้ง
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา17:21:10

ประชุมคณะกรรมการเตรียมอบรมการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2562

โดย :กลุุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 122 ครั้ง
เมื่อ 08 พฤษภาคม 2562 เวลา12:22:20

VDO conference รับฟังนโยบายจากเร่งด่วนจาก สพฐ.

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 134 ครั้ง
เมื่อ 08 พฤษภาคม 2562 เวลา12:20:15

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
27 มีนาคม 2562 เวลา08:00:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้าง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
25 มีนาคม 2562 เวลา09:20:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา08:14:58
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 รายการ
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 รายการ 1. ป้ายไวนิล ร้านจ้าวดีไซน์ อิงค์เจ็ท  2. บ้ายไวนิล ร้านจ้าวดีไซน์ อิงค์เจ็ท 3. ถ่ายเอกสาร ร้านพี เอส เอส เซนเตอร์ 4. ทำปฏิทิน หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ 5. ซ่อมคอมพิวเตอร์ ร้านทีพี คอมพิวเตอร์ 6. ถ่ายเอกสาร ร้านพ...
17 มกราคม 2562 เวลา02:39:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
09 มกราคม 2562 เวลา07:29:57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 โครงการ...
24 ธันวาคม 2561 เวลา07:47:27
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
21 ธันวาคม 2561 เวลา02:36:59
ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง
ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดและบ้านโคกกว้าง...
จำนวนรายการทั้งหมด 65 หน้า 1/10 First  Previous    Next  Last


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร สพป.ขก.1 มุงสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

|

ปฏิญญาเขต สุจริต Zero TOLERANCE


กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ
(12-14กพ62) การนิเทศ ติดตาม และเสนอแนะ การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา09:23:25
โดย:รร.บ้านหินลาดวังตอ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี
วันของเด็กๆ
เมื่อ 18 มกราคม 2562 เวลา21:13:42
โดย:
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม
กิจกรรมงาน open house ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 12 มีนาคม 2562 เวลา15:04:02
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี
15 มี.ค.62:ปัจฉิมนิเทศป.6และม.3 ,เปิดประตูสู่ชุมชน
เมื่อ 01 เมษายน 2562 เวลา18:59:56
โดย:โรงเรียนบ้านดอนบม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 5 ตำบลท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง
กิจกรรมวันปัจฉิมโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน วันอังคารที่ 26 มีค 62
เมื่อ 28 มีนาคม 2562 เวลา09:58:34
โดย:รร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ประเพณีสงกรานต์ดอกคูณเสียงแคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประจำปี 2562
เมื่อ 11 เมษายน 2562 เวลา11:33:44
โดย:นายชาญชัย พรมมาหลง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน
ตรุษจีน โรงเรียนสนามบิน
เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา16:18:54
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ
การแข่งขันกีฬาสพฐ.สพป.ขอนแก่นเขต1ระดับโซน​
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา20:13:54
โดย:นายเฉลิมวุฒิ​ แก้วสม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา09:02:16
โดย:โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน
 กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม 1/2562 ร.ร.บ้านป่าหม้อหนองคู
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา12:35:05
โดย:นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก/โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 11 (ขยายโอกาสตะวันออก)
เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา
เมื่อ 15 ตุลาคม 2561 เวลา22:49:15
โดย:ผอ.ภานุวัฒน์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ7 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 12 (ขยายโอกาสตะวันตก)
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านม่วง
เมื่อ 07 มิถุนายน 2561 เวลา15:48:10
โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ12 เดือนs ผ่านมา]

ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.

กลุ่มงานภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มอำนวยการ
การจัดงานมอนเทสซอริ 2018

เมื่อ 29 สิงหาคม 2561 เวลา08:29:07
โดย:ชโลทร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ช่องทางร้องเรียน / ร้องทุกข์

เมื่อ 30 ธันวาคม 2558 เวลา04:10:52
โดย:
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

เมื่อ 09 กันยายน 2561 เวลา14:33:44
โดย:K
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ffffffffffffffffffffffffffffff

เมื่อ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา06:22:00
โดย:ศน.สมหวัง บุญสิทธิ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 วันs ผ่านมา]
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โครงการอบรมความโปร่งใสของหน่วยงาน

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา00:45:38
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการค่ายทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข ด้วยหลักคุณธรรม ปีการศึกษา 2561

เมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา06:56:10
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ7 วันs ผ่านมา]
กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ

เมื่อ 18 ธันวาคม 2561 เวลา08:49:17
โดย:ณิชชารีย์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม(Conference)

เมื่อ 06 ธันวาคม 2561 เวลา09:39:21
โดย:พัสดุ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มไอซีที
กลุ่มdlictลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณปลายทางDLTV

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา08:17:33
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]
 
กลุ่มงานกฎหมายและนิติกร
โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(e-payroll)

เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา07:34:21
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]
 
แนวทางการปฏิบัติงาน

ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

http://esan67.sillapa.net/


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1